ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

ขั้นตอนข้อกำหนดขออนุญาต ติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟที่ถูกต้อง

โดย thichaphat_d

19 ก.ย. 2566

28 views

-ลักลอบพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า ไม่ปลอดภัย และมีความผิดตามกฎหมาย!!-รู้หรือไม่ !! ติดตั้งพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีข้อกำหนด และอันตรายไม่ปลอดภัยหากไม่ถูกวิธีอาจโดนไฟฟ้าแรงสูงดูดเสียชีวิตได้

-ขั้นตอนข้อกำหนดขออนุญาตติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ถูกต้อง

1.ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.


2.ทำหนังสือขออนุญาตกับ MEA ก่อนจะเข้าดำเนินการติดตั้งสายสื่อสารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน


3.ติดตั้งสายสื่อสารตามมาตรฐานที่ MEA กำหนด บันทึกข้อมูลเจ้าของสายและแผนผังเส้นทางในแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ของ MEA4.ร่วมกันสอดส่องดูแล และรักษาสิทธิ์ ไม่ให้มีผู้ลักลอบพาดสายสื่อสาร แก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังเช่นเดิมพบเห็นปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง สายสื่อสารหลุดห้อยไม่ปลอดภัย แจ้งได้ที่สายด่วน กสทช. โทร. 1200 หรือ LINE@ : @nbtc1200หมายเหตุ : ตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การติดตั้งสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2563

#จัดระเบียบสายสื่อสาร #สายสื่อสาร #การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

คุณอาจสนใจ

Related News