ประชาสัมพันธ์

กปน.ชวนชาวไทย "การประหยัดน้ำ" ฝ่าวิกฤตภัยแล้ง

โดย pattraporn_a

24 มี.ค. 2564

8 views

ปัจจุบันปริมาณการใช้น้ำสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ทุกท่านคงได้ยินข่าวเกี่ยวกับภัยแล้วมาบ้าง เพราะประสบกันทั่วโลก ประเทศไทยก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน


การประปานครหลวง เห็นความสำคัญเรื่องนี้ ปริมาณน้ำในเขื่อนที่ลดลงในแต่ละปี รวมถึงทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงอยากให้คนไทยทุกคนตระหนักถึง "การประหยัดน้ำ" ที่สามารถช่วยให้วิกฤติภัยแล้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยกัน ถ้าทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดปริมาณน้ำที่เหลือ ก็สามารถกระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น


สามารถเริ่มจากตัวเอง โดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็น ปิดเมื่อเลิกใช้ หมั่นตรวจเช็กอุปกรณ์การใช้น้ำและระบบประปาภายในบ้าน ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ไม่รั่วซึม และการปรับเปลี่ยนการใช้น้ำง่ายๆ ในการนำน้ำที่เหลือจากการใช้มาใช้ซ้ำ เช่น การดื่มน้ำให้หมดแก้ว หากไม่หมดสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ หรือ นำน้ำถูพื้นไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้เช่นกัน หรือการใช้ถังรองน้ำแทนสายยาง เพื่อลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น แม้แต่การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหวง


ทุกอย่างเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยตัวเรา ทุกคนเริ่ม เราจะจะผ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้ อย่างแน่นอน !สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/3crV7613yD4

คุณอาจสนใจ