ประชาสัมพันธ์

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart พร้อมขอบคุณเยาวชนที่ร่วมสร้างสรรค์

โดย chutikan_o

6 ธ.ค. 2565

26 views

ป.ป.ส. ประกาศผลประกวด Tiktok “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kids Be Smart พร้อมขอบคุณเยาวชนที่ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมในสังคม


นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด คำขวัญพร้อมคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” ซึ่งจัดประกวดผ่าน TikTok พร้อมด้วย นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.  ศิลปิน/Influencers พรอยมน มนสภรณ์ ชาญเฉลิม  และสก๊อต ธธรรศ ประทุมวรรณ  ร่วมถึงน้อง ๆเยาวชนผู้ชนะการประกวดระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย และอาชีวศึกษา กว่า 30 แห่ง พร้อมร่วมงาน ณ สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)
สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินการจัดประกวดแต่งคำขวัญพร้อมคลิปสั้นผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยมติ๊กต็อก (TikTok) ของเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รู้เท่าทันยาเสพติด” Young Kid Be Smart โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอาชีวศึกษา  เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเอง รู้เท่าทันยาเสพติด มีทัศนคติและแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด ซึ่งได้เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 10 - 30 ตุลาคม 2565 ปรากฏว่ามีผู้สมัครประเภทเดี่ยว จำนวน 65 คน เป็นประเภททีม จำนวน 92 ทีม (341 คน) โดยประกาศผลงานผู้ที่เข้ารอบได้รับรางวัลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565  และเชิญน้อง ๆ เยาวชนเข้ารับรางวัลและร่วมพิธีปิดโครงการ ฯ ในวันที่ 1  ธันวาคม ที่ผ่านมานี้นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ เยาวชน ที่ได้รับรางวัลทุกคน เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ เป็นที่น่าภาคภูมิใจของผู้ปกครองและสถานศึกษา  โดยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเป็น 1 ในมาตรการที่นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ความสำคัญ เพราะหากไม่มีผู้ใช้ยาเสพติดหน้าใหม่ องค์กรอาชญากรไม่สามารถขายยาเสพติดได้ ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมเป็นความพยายามที่ต้องเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ และต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงวัยศึกษา เด็กและเยาวชนของเราต้องเรียนรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งอันตราย ที่จะนำไปเรื่องเลวร้ายสู่ชีวิต ไม่เพียงแต่ตัวพวกเขาเองแต่ยังรวมถึงครอบครัว และสังคมของพวกเขาด้วย"  
สามารถติดตามชมผลงานน้อง ๆ เยาวชน ประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด คำขวัญพร้อมคลิปสั้น ภายใต้แนวคิด “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด” ได้ที่ช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook ,Twitter, YouTube, Instagram และ Tiktok ภายใต้ชื่อ @youngkidbesmartคุณอาจสนใจ

Related News