ประชาสัมพันธ์

กฟภ. ขยายเวลางดจ่ายไฟฟ้า บรรเทาภาระประชาชน

โดย panwilai_c

3 พ.ย. 2566

66 views

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งมีประชาชนได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กว่า 6 ล้านราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้- เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน

- PEA ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 3 บิลเดือน

- ระยะเวลาตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าเดือน พฤศจิกายน 2566 - พฤศจิกายน 2567ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มียอดค้างชำระก่อนบิลเดือนพฤศจิกายน 2566 จะเป็นไปตามมาตรการเดิมของ PEA ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณอาจสนใจ

Related News