เลือกตั้งและการเมือง

ก้าวไกล ยื่นญัตติด่วนให้สภาฯ พิจารณาทำประชามติ ร่างรธน.ใหม่

โดย panwilai_c

16 ส.ค. 2566

60 views

ก้าวไกล ยื่นญัตติให้สภาฯ พิจารณาออกเสียงประชามติถามความเห็นประชาชนจัดทำรธน.ใหม่พรรคก้าวไกล เดินหน้าเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยวันนี้ได้ยื่นญัตติด่วน เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาฯ เพื่อแจ้งให้ ครม.ทำประชามติถามความเห็นประชาชนเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับช่วงเช้าที่ผ่านมา คณะ สส.พรรคก้าวไกล นำโดย นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ แถลงว่า พรรคก้าวไกลจะเสนอญัตติด่วนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบ และแจ้งให้คณะรัฐมนตรี จัดให้มีการออกเสียงประชามติ เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งพรรคก้าวไกล ยืนยันมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญ 60 ขาดความชอบธรรม นำพาวิกฤตการเมืองมาสู่ประเทศหากผลออกมาว่าประชาชนต้องการให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ จะทำให้รัฐสภาไม่สามารถขัดขวางเจตจำนงประชาชนได้ ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยคำถาม คือ เห็นชอบหรือไม่ว่าประเทศไทยควรจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญ 60 โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนายพริษฐ์ กล่าวว่า การออกเสียงประชามติ สามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือ 1.ทำได้โดย ครม. ออกมติด้วยตนเอง 2.ประชาชนเข้าชื่อ 5 หมื่นคน ให้ครม.พิจารณาอนุมัติ และ 3.เสนอโดยสมาชิกรัฐสภา เพื่อให้ครม.ดำเนินการซึ่งเพื่อความรวดเร็วสามารถดำเนินการทั้ง 3 ช่องทางคู่ขนานกันได้ พรรคก้าวไกลจึงใช้กลไกสภาเสนอญัตติด่วนดังกล่าวทั้งนี้ หลังแถลงข่าวเสร็จ นายพริษฐ์ และคณะ ได้ไปยื่นญัตติดังกล่าวต่อนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระต่อไป


https://youtu.be/VG86tGHROWs

คุณอาจสนใจ

Related News