เลือกตั้งและการเมือง

ครม.เห็นชอบ บอร์ดขสมก.ชุดใหม่ 9 คน "ยุทธนา ยุพฤทธิ์" นั่งประธาน - "ปิยะ ต๊ะวิชัย-จิรายุ ห่วงทรัพย์" มีชื่อร่วมด้วย

โดย kanyapak_w

20 ก.พ. 2567

460 views

เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รวม 9 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้


1. นายยุทธนา ยุพฤทธิ์             ประธานกรรมการ

2. นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์        กรรมการ

3. พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย       กรรมการ

4. นางสาวกมลพัฒน์ ปุงบางกะดี่   กรรมการ

5. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์            กรรมการ

6. นายธนพล โตโพธิ์ไทย            กรรมการ

7. นายจิรพล สังข์โพธิ์              กรรมการ

8. นายภูมินทร์ บุตรอินทร์          กรรมการ

9. นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี         กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปแท็กที่เกี่ยวข้อง  ข่าวการเมือง ,ขสมก. ,บอร์ดขสมก.

คุณอาจสนใจ

Related News