เลือกตั้งและการเมือง

"นพ.ชลน่าน ระบุ นโยบายด้านกัญชายังคงใช้เพื่อการแพทย์และสุขภาพ

โดย kanyapak_w

23 ก.ย. 2566

9 views

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังการแถลงนโยบายต่อผู้บริหารและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ระบุ นโยบายเรื่องกัญชาเราประกาศอย่างชัดเจน ที่ยังเน้นย้ำนโยบายกัญชาเพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งส่วนของตนเพิ่มเติมทางด้านสุขภาพให้ ช่วงที่ผ่านมายังคงมีช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมจึงทำให้เกิดการใช้กัญชาอย่างแพร่หลายเสมือนมีการใช้กัญชาอย่างเสรีหลังจากนี้จะดำเนินการดูข้อมูลใหม่ว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดออกไปมีส่วนใดของกัญชาที่ยังคงเป็นยาเสพติดเช่นกัญชายังคงถือเป็นยาเสพติดเมื่อมีสารสกัดTHC สูงกว่า 0.2% ซึ่งคณะกรรมการยาเสพติดและทุกฝ่ายยังคงเห็นชอบจะมีการพิจารณากฎหมายที่ระบุและควบคุมการใช้อย่างชัดเจนซึ่งเดิมกฎหมาย 95 มาตราที่เคยถูกนำเสนอในที่ประชุมรัฐสภาแต่ตกไปยังมีบางจุดบางมาตราที่สาระข้อความยังไม่ครอบคลุมจึงจำเป็นต้องให้กลับไปพิจารณาใหม่ส่วนกรณี ร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง ที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอกฎหมาย ซึ่งหากมีการเข้าชื่อกัน 20 คน ก็สามารถเสนอกฎหมายได้ ซึ่งหากเสนอแล้วทางสภาจะพิจารณาอย่างไรก็เป็นเรื่องของสภาโดยหากสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมายก็จะถูกขับเคลื่อนให้เป็นไปตามกลไกของรัฐสภา โดยพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็สามารถที่จะเสนอกฎหมายได้ ซึ่ง ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาล จะเข้าไปดูเนื่องจาก จะต้องมีกฎหมายเข้ามารองรับมาควบคุมในเรื่องของกัญชา โดยยังคงย้ำว่ากัญชายังคงใช้เพื่อสุขภาพและการแพทย์เป็นหลัก การใช้เพื่อการสันทนาการ ไม่สามารถใช้ได้ และ ยังต้องมีกฎหมายรองรับยืนยันว่าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงมาปรับแก้เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยหากในร่างพ.ร.บสามารถให้ใช้ในเรื่องของสันทนาการได้ ยืนยันว่า จะผิดจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายซึ่งจะต้องไปดูเรื่องข้อห้าม ชนิดและประเภท รวมถึงเรื่องของการให้กัญชาไปเป็นยาเสพติดทุกวันนี้กัญชาถูกนำออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 ซึ่งหากจะกำหนดเรื่องของการใช้งานจะต้องกำหนดโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ทำให้กัญชายังคงเป็นยาเสพติดอยู่ ประกาศ กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% ไม่เป็นยาเสพติด ส่วนที่นอกเหนือจากนั้น ยังคงเป็นยาเสพติดอยู่ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชง ยังคงต้องมีการพิจารณาผ่าน รัฐสภาอย่างไรก็ตามร่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะมีการพิจารณาการใช้งานกัญชาและกัญชง ส่วนการจะดันให้ไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิมหรือไม่นั่น โดยส่วนตัวนายแพทย์ชลน่านมองว่า ให้ทุกส่วนของกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดไม่น่าจะใช่ทุกส่วน โดยกัญชาจะยังคงต้องใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งการออกกฎหมายจะต้องดูตามบริบท ของการใช้งาน เช่นหากเป็นการพาณิชย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพถือว่าผิด ตามเจตนารมย์ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรายละเอียดจะต้อง มีการตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนคุณอาจสนใจ

Related News