เลือกตั้งและการเมือง

เปิดเอกสาร 'หมออ๋อง' เบิกงบ 1.3 ล้าน พาคณะ ดูงานสิงคโปร์

โดย passamon_a

18 ก.ย. 2566

9.1K views

วันที่ 18 ก.ย.66 มีรายงานว่า นายปดิพัทธ์ สันติภาดา หรือ หมออ๋อง รองประธานสภาฯ คนที่ 1 และคณะ รวม 12 คน มีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 21-25 ก.ย.66 เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศการประชุม การบริหารจัดการแรงงานของคนไทย และการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนายปดิพัทธ์ ได้อนุมัติงบประมาณ 1,379,250 บาท


โดยภารกิจการเยือนสิงคโปร์ของนายปดิพัทธ์ และคณะครั้งนี้ เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ เนื่องจากมีการตั้งเรื่องอนุมัติอย่างเร่งรีบ ไม่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนและงบประมาณ อีกทั้งยังใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2566 จึงต้องรีบเบิกจ่ายงบที่ยังเหลืออยู่ รวมถึงการเดินทางไปสิงคโปร์ครั้งนี้ หน่วยงานหรือบุคคลของทางสิงคโปร์ไม่ได้เชิญ แต่นายปดิพัทธ์ มอบหมายให้กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นผู้ประสานไปยังสิงคโปร์เอง


รายงานตามเอกสารเบิกงบพบว่า มีคณะผู้ร่วมเดินทาง 12 คน มี 7 คนที่เป็น สส. ประกอบด้วย นายปดิพัทธ์ สันติปาดา, นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ, นายวรภพ วิริยะโรจน์, นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร, น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ , น.ส.ทิสรัตน์ เลาหพล, นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ที่เหลือ 4 ราย เป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจติดตามคณะ ส่วนอีก 1 ราย นายไกลก้อง ไวทยการ อดีตนายทะเบียน และผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ ที่อยู่ระหว่างการตัดสิทธิทางการเมือง สำหรับรายนี้ หมออ๋องจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง


ทั้งนี้ งบประมาณจำนวน 1,379,250 บาท แบ่งเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทย ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ 438,750 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 120,400 บาท ค่าเช่าที่พัก 425,000 บาท ค่ารับรอง 200,000 บาท ค่าของที่ระลึก 30,000 บาท ค่าเช่าพาหนะในต่างประเทศ 150,000 บาท ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทางราชการ 11,000 บาท และค่ายานพหนะขนสัมภาระเดินทางไป-กลับท่าอาศยาน 4,000 บาท


งบประมาณที่เบิกจ่ายสำหรับ สส. อยู่ที่คนละ 114,650 บาท แบ่งเป็นค่าบัตรโดยสารรเครื่องบินไป-กลับ 51,250 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยง 4 วัน วันละ 3,100 บาท รวม 12,400 บาท ค่าที่พัก (พักเดี่ยว) 50,000 บาท และค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาท ส่วนของนายปดิพัทธ์ มียอดจ่ายรวม 494,650 บาท โดยได้สิทธิค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก เท่ากับ สส.คนอื่น แต่มียอดเพิ่มเติมในส่วนของค่ารับรอง 200,000 บาท ค่ายานพาหนะ 150,000 บาท และค่าของที่ระลึก 30,000 บาท


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/4ZOqf26k9lE

คุณอาจสนใจ

Related News