การเมือง

“วิโรจน์” ชม “ชัชชาติ” หยิบ “รถไฟฟ้าสายสีเขียว” ถกสภา กทม. แม้จะล่ม

โดย paranee_s

27 ต.ค. 2565

11 views

วันนี้ (27 ต.ค. 2565) นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในฐานะประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กล่าวถึงการประชุมสภากรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาปัญหาการดำเนินการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเมื่อวานนี้ แม้สภากทม.ไม่รับเข้าพิจารณาว่า ตนขอชื่นชมและขอบคุณ คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม. ที่หยิบยกเอาคำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 มาอ้าง จนนำไปสู่การตีความว่าไม่อยู่ในอำนาจของสภากรุงเทพมหานครที่จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่ 28


นายวิโรจน์ มีความเห็นว่า คำสั่ง คสช.ที่ 3/2562 หากพิจารณาในข้อที่ 5 ก็จะทราบว่า อำนาจของคณะกรรมการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว นั้นได้ยุติไปแล้ว และเป็นอำนาจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะแสวงหาแนวทางอื่นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม. ต่อไป


ในทางปฏิบัติแค่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือตรงให้ผู้ว่ากทม. จากนั้นผู้ว่ากทม. มีอำนาจเต็มที่จะตอบหนังสือฉบับนั้นได้เอง โดยไม่ต้องผ่านสภากรุงเทพมหานครก็ได้ แต่คุณชัชชาติเลือกที่จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภากทม.


สำหรับตนถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะนี่คือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้สมาชิกสภากทม.ได้มีส่วนร่วมในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน


อย่างไรก็ตามกรณีที่เมื่อวานนี้สภากทม.ไม่สามารถดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติดังกล่าวได้นั้น ตนคิดว่าหากฝืนประชุมโดยที่ขัดกับข้อบังคับการประชุม เนื่องจากเห็นว่าญัตตินี้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าฯและคณะกรรมการตามมาตรา 44 แล้ว อาจเสี่ยงต่อการถูกร้องว่าความคิดเห็นจากที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร นั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจะทำให้หนังสือตอบกลับไปยัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กลายเป็นอุปสรรคในการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว


ทั้งนี้ยืนยันว่าคณะทำงานยุทธศาสตร์กทม. สก.พรรคก้าวไกล ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้ว่าฯกทม.เพื่อคลี่คลายปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวอย่างถึงที่สุด


นายวิโรจน์ ทิ้งท้ายว่า หากจำกันได้ที่ผ่านมาประเด็นการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นความตั้งใจ ที่ตนพยายามผลักดันและต้องการจะแก้ปัญหาค่าโดยสารที่แพงเกินจริงมาโดยตลอด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการเดินรถไฟฟ้าที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุน และการเก็บค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนให้ได้


หลังจากนี้คงต้องเร่งหารือว่า จะหาแนวทางอื่นในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวร่วมกับผู้ว่า กทม.อย่างไร ทั้งกลไกของคณะกรรมการสามัญ สภากรุงเทพมหานครรวมถึงกลไก สาธารณะที่ไม่เป็นทางการอื่น และขอยืนยันอีกครั้งว่าพรรคก้าวไกลยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนการทำงานร่วมกับผู้ว่ากทม.เพื่อแก้ปัญหาและรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องกทม.ในทุกประเด็นอย่างถึงที่สุด

คุณอาจสนใจ

Related News