การเมือง

ผ่านฉลุย! สภามีมติ 373 ต่อ 7 รับหลักการร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง

โดย paranee_s

8 มิ.ย. 2565

86 views

วันนี้ (8 มิ.ย. 2565) เวลา 17.19 น. สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง 373 ต่อ 7 งดออกเสียง 23 คน และตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 25 คน โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายสรุปร่างกฎหมาย หลังสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายให้ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ โดยรับที่จะนำทุกข้อเสนอแนะไปสื่อสารกับกระทรวงสาธารณสุข และปรับแก้ในชั้นกรรมาธิการ เพื่อนำกัญชาและกัญชงไปใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมอย่างมีความเข้าใจที่ถูกต้อง


เช่น เรื่องค่าธรรมเนียมการขออนุญาตจดแจ้งในการปลุก อาจจะไม่มีการเก็บสำหรับประชาชน ที่ใช้ในครัวเรือน ส่วนผู้ผลิตภาคธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม จัดเก็บในอัตราที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยกล่าวขอบคุณทุกข้อเสนอแนะและความห่วงใยจากสมาชิกที่มีต่อประชาชนหากมีผู้นำไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ


เมื่อได้ฟังปัญหาเรื่องการสูบ-เสพในที่สาธารณะ บริโภคเกินขนาด และอาจทำให้เกิดพฤติกรรมสร้างความรำคาญใจเดือดร้อนแก่ผู้อื่น โดยยืนยันว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล และไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปลดล็อกกัญชา พร้อมย้ำหลักการของกฎหมายฉบับดังกล่าวสำหรับการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้น


ซึ่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคาดหวังที่จะจัดทำร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้ เพื่อจะได้ลดความห่วงใยของประชาชนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นตามการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเชื่อว่าพืชกัญชากัญชงจะเป็นพืชทางเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน


ทั้งนี้ได้อ้างอิงตลาดกัญชาทั่วโลกที่คาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีมูลค่ามากถึง 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งในจำนวน 2 ล้านล้านบาทจะเป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์นำไปใช้ทางการแพทย์ที่เหลือ ส่วนอีก 1.5 ล้านล้านบาทจะนำไปใช้ในทางสันทนาการ ผลิตสินค้า อาหารเครื่องดื่ม ในจำนวนที่สูงมากขนาดนี้เป็นโอกาสของเกษตรกรไทยและผู้ประกอบการไทย ที่จะมีส่วนแบ่งในตลาดกัญชากัญชงของโลก นำไปสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ


นายอนุทิน ย้ำว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้นโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการศึกษาวิจัยพัฒนาใช้กัญชา กัญชงไทย พืชสมุนไพรในทางการแพทย์และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ สำหรับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชน โดยมีการกำหนดกลไกที่รัดกุมเพื่อไม่ให้กระทบต่อสังคม


ตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันนโยบายกัญชา กัญชงตามวาระของรัฐบาลชุดนี้ ได้นำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จนมียาที่มีส่วนผสมของกัญชงกัญชา 8 รายการขึ้นเป็นบัญชีของชาติ พร้อมทิ้งท้ายว่าร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรจะได้ร่วมกันเขียนบทบาทใหม่ของสภาเป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งเชื่อว่าประชาชนกำลังรอคอยร่างกฎหมายฉบับนี้อีกคุณอาจสนใจ