การเมือง

'แรมโบ้ อีสาน' ประกาศลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติ จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับนางจุรีพร

โดย kanyapak_w

28 เม.ย. 2565

105 views

แรมโบ้ อีสาน ประกาศลาออก จากพรรครวมไทยสร้างชาติจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับนางจุรีพร


โดยได้ออกมาระบุว่า ตามที่มีข่าวเรื่องคลิปเสียงผมกับนางจุรีพรสินธุไพร ตามปรากฏเป็นข่าวที่ทราบกันโดยทั่วไปนั้นในเรื่องนี้ผมได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของผมเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง โดยการลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองแล้วนั้น


เพื่อให้ภาพพจน์และการขับเคลื่อนของ"พรรครวมไทยสร้างชาติ"เป็นไปในทางที่ดีในสายตาพี่น้องประชาชน ไม่ให้เกิดความด่างพร้อยเสียหายต่อทางพรรคฯและความลำบากใจต่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ และผมต้องการให้พรรคเป็นที่ยึดโยงและเป็นสถาบันหลักสำคัญ ได้ทำงานตามนโยบายตอบสนองให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในภายภาคหน้าได้อย่างราบรื่นตามเจตนารมณ์ของพรรคฯผมจึงได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไปจึงขอเรียนแจ้งสื่อมวลชนมาเพื่อทราบ


นายเสกสกล อัตถาวงศ์

28 เมษายน 2565

คุณอาจสนใจ

Related News