การเมือง

นายก ขอร้องสื่ออะไรไม่เกี่ยวข้อง ขอให้ลดเสียบ้าง จุดยืนไทยรัสเซีย-ยูเครน เป็นเรื่องอาเซียน

โดย onjira_n

1 มี.ค. 2565

133 views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนว่า โดยวันนี้สิ่งที่พูดคุยกันคือทำอย่างไรให้สงครามยุติลงให้ได้ ไม่ให้มีผลกระทบกับทั้งโลก เราต้องเดินหน้าอย่างระมัดระวังทั้งกลไกการต่างประเทศและกลไกอาเซียนส่วนกรณีบางประเทศอยากให้ไทยแสดงท่าทีที่ขัดเจนต่อเรื่องนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นเรื่องของอาเซียน เรื่องของภูมิภาคเราต้องรักษาสมดุลส่วนนี้ไว้ให้ได้ สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชน สิ่งสำคัญคือทำอย่างไรให้คนไทยปลอดภัย สนับสนุนกลไกสันติภาพให้จบสิ้นโดยเร็วทั้งนี้หากสถานการณ์เลวราย ยืดเยื้อต่อไป ผลกระทบที่ไทยต้องรับมือเป็นสิ่งแรกคือเรื่องเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน มีหลายอย่างเป็นห่วงโซ่เดียวกัน เราได้เตรียมมาตรการไว้แล้ว เมื่อวานก็ได้เรียกประชุมรองนายกฯโดยเร่งด่วน เพื่อให้เตรียมมาตรการเหล่านี้ตามวิกฤตการณ์ ตามสมมติฐานที่วางไว้ 3 ระดับ วันนี้อยู่ในขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และ 3 ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ต้องเตรียมไว้
ส่วนเรื่องปัญหาไข่ แพง ได้รับทราบรายงานจากกระทรวงพาณิชย์แล้ว ว่ามีปัญหาในเรื่องราคาอาหารสัตว์แพงขึ้น ซึ่งต้องไปดูว่าจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ต้องไปดูสาเหตุ ขอผู้ประกอบการอย่าเพิ่งฉวยโอกาส กันตอนนี้ ตนเข้าใจอะไรที่เผุแลได้ก็จะดูแลให้ ส่วนเรื่องไหนที่เป็นกลไกตลาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง รัฐบาลพยายามหามาตรการเข้าไปูแลช่วยเหลือ สิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจและความร่วมมือกัน วันนี้ก็ขอร้องไปยังภาคเอกชนด้วย ตนห่วงเรื่องราคาสินค้าที่จะแพงขึ้นนั่นคือผลกระทบที่ได้รับในขณะนี้ แม้ไม่มีสถานการณ์ที่รัสเซีย-ยูเครนก็ตาม ดังนั้นก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกคนคุณอาจสนใจ

Related News