เลือกตั้งและการเมือง

‘แคเมอรอน’ เยือนไทย หารือ ‘ปานปรีย์’ ยกระดับความสัมพันธ์ ไทย - สหราชอาณาจักร

โดย JitrarutP

21 มี.ค. 2567

31 views

“ลอร์ด แคเมอรอน” เยือนไทยเป็นทางการ หารือ “ปานปรีย์” ยกระดับความสัมพันธ์ ไทย - สหราชอาณาจักร เดินหน้าฟรีวีซ่าอังกฤษ

ที่กระทรวงการต่างประเทศ วันนี้ ( 20 มี.ค.) นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ลอร์ดแคเมอรอน แห่งชิปปิงนอร์ตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางกระชับความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยเสริมขยายการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น (Enhanced Trade Partnership: ETP) และหารือความร่วมมือด้านความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว การศึกษาและความตกลงยกเว้นวีซ่าให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและในโลก โดยเฉพาะสถานการณ์ในเมียนมาและความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยขอบคุณฝ่ายสหราชอาณาจักรที่ได้สนับสนุนการสมัครเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทย

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเอกสารแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-สหราชอาณาจักร (Thailand-UK Strategic Partnership Roadmap) ซึ่งถือเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ และลงนามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศไทย-สหราชอาณาจักร (Air Services Agreement)

รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้เข้าร่วมการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและลอร์ดแคเมอรอนที่ทำเนียบรัฐบาล ในประเด็นการค้าและการลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย-สหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการเพิ่มเที่ยวบินตรงและการท่องเที่ยวระหว่างกัน และฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายสหราชอาณาจักรพิจารณาการยกเว้นวีซ่าด้วยการยกระดับความสัมพันธ์ไทย-สหราชอาณาจักรเป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์” ถือเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งครบรอบ 170  ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้า สหราชอาณาจักรเป็นประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปที่ไทยประกาศเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News