เลือกตั้งและการเมือง

โพลเผยคนส่วนใหญ่ไม่รู้ เสนอชื่อนายกฯ ต้องมี ส.ส. 25 คนขึ้นไป จัดเทียร์ชงชื่อนายกฯ 'ภูมิใจไทย' แซง 'เพื่อไทย'

โดย nut_p

26 ก.พ. 2566

80 views

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง 'จัดเทียร์พรรคการเมือง เสนอชื่อนายกฯ' กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,444 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 23–25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยเมื่อถามถึงการรับรู้ต่อกฎหมายเรื่องพรรคการเมืองที่เสนอชื่อผู้เข้าชิงนายกรัฐมนตรี ต้องมี ส.ส. 25 คนขึ้นไป จึงมีสิทธิเสนอชื่อเข้าชิง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.2 ไม่ทราบในรายละเอียด ไม่แน่ใจ ไม่ทราบเลย ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.8 ทราบมาก่อนแล้วอย่างละเอียด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้งมี ส.ส. 25 คนขึ้นไป พบว่า มีสองพรรคการเมือง สูสีไม่แตกต่างกันในทางสถิติ คือ พรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 58.6 กับร้อยละ 57.4 ในขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ร้อยละ 54.9 พรรคก้าวไกล ร้อยละ 44.3 พรรคประชาธิปัตย์ ร้อยละ 40.7 พลังประชารัฐ ร้อยละ 36.1 ไทยสร้างไทยร้อยละ 24.3 เสรีรวมไทย ร้อยละ 23.6 ชาติพัฒนากล้า ร้อยละ 22.2 และชาติไทยพัฒนา ร้อยละ 20.6 ตามลำดับที่น่าสนใจ คือ ผลประเมินทางสถิติ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่คาดว่าจะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป จำแนกเป็น เทียร์ 1 และ เทียร์ 2 พบว่า ในกลุ่มเทียร์ 1 คือ กลุ่มพรรคการเมืองที่มีความเป็นไปได้มากที่จะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 32.3 ขึ้นนำหน้าพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 26.8 รวมไทยสร้างชาติ ร้อยละ 11.0 ก้าวไกล ร้อยละ 10.7 ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 5.3 และพลังประชารัฐ ร้อยละ 5.0 ในขณะที่ กลุ่มเทียร์ 2 คือ กลุ่มพรรคการเมืองที่มีความเป็นไปได้น้อยถึงไม่มีเลยที่จะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป ได้แก่ ไทยสร้างไทย เสรีรวมไทย ชาติพัฒนากล้า ชาติไทยพัฒนา และอื่น ๆ รวมกันได้ร้อยละ 8.9ในการสำรวจครั้งนี้ รายงานผลสำรวจของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุว่า ผลโพลชิ้นนี้ ชี้ให้เห็นถึงการรับรู้รับทราบของประชาชนจำนวนหนึ่ง ที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบในรายละเอียดถึงกฎหมายเรื่องพรรคการเมืองที่จะมีสิทธิเสนอชื่อใครเข้าชิงเป็นนายกรัฐมนตรีต้องมี ส.ส. 25 คนขึ้นไป ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ดังนั้นการเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นประเด็นของการหาเสียงเรียกคะแนนนิยมที่เป็นคนละส่วนกับข้อกฎหมายหลังการเลือกตั้ง และเมื่อนำมาจัดเทียร์พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกฯ แล้วพบว่า พรรคการเมืองที่อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 คือมีความเป็นไปได้มากที่จะได้ ส.ส. 25 คนขึ้นไป ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย รวมไทยสร้างชาติ ก้าวไกล ประชาธิปัตย์ และพลังประชารัฐ ในขณะที่ กลุ่มพรรคการเมืองในเทียร์ 2 ได้แก่ ไทยสร้างไทย เสรีรวมไทย ชาติพัฒนากล้า ชาติไทยพัฒนาและอื่น ๆอนึ่ง เกณฑ์ในการแบ่งเทียร์พรรคการเมือง เป็นผลการประเมินทั้งจากการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งเชิงทัศนคติ ความคิดเห็นและการตัดสินใจเลือกถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง

คุณอาจสนใจ

Related News