เลือกตั้งและการเมือง

‘นริศ’ มอบโฉนดที่ดิน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดย attayuth_b

21 ก.พ. 2566

14 views

นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ส.ส.พัทลุง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดที่ดินโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน” ในพื้นที่ จ.นราธิวาส โดยระบุว่า การเดินสำรวจรังวัด ทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และเป็นการจัดสรรพื้นที่ที่ให้ประชาชนเข้าไปทำประโยชน์ เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย โดยการมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้ เป็นการมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ต.เชิงคีรี และ ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส รวมทั้งสิ้น 122 แปลง

นายนริศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วกว่า 14.72 ล้านแปลง คิดเป็นเนื้อที่กว่า 70.95 ล้านไร่ โดยในแผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2566 คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ 52,000 แปลง โดยแบ่งเป็นโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในพื้นที่ 66 จังหวัด เป้าหมาย 38,000 แปลง และ โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 14,000 แปลง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

“กรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทยถือว่าเรื่องการจัดสรรเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ และที่สำคัญคือตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่ผ่านมามีประชาชนยื่นคำร้องเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 200,000 คำร้อง ซึ่งกรมที่ดินก็ได้ทุ่มเทดำเนินการจนประสบผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากเรามีสายสำรวจที่เพิ่มมากขึ้น มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย และในระยะต่อไปก็จะมีการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผมเชื่อว่าในปีงบประมาณ 2566 จะมีการเร่งดำเนินการอย่างสุดความสามารถของกรมที่ดิน ขอให้พี่น้องเชื่อใจได้ว่าคำร้องที่ส่งเข้ามาต้องถูกดำเนินการให้รวดเร็วและครบถ้วนที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน ” นายนริศ กล่าว

คุณอาจสนใจ

Related News