เลือกตั้งและการเมือง

ซูเปอร์โพลเผย ‘อุ๊งอิ๊ง’ มาแรง บุคคลที่ใช่ นายกฯคนต่อไป เหนือ-อีสาน คะแนนสูงสุด

โดย nut_p

29 ม.ค. 2566

200 views

เผยผลโพล 'บุคคลที่ใช่ นายกฯ คนต่อไป' 'อุ๊งอิ๊ง' ครองเสียงคนอีสาน-เหนือ ด้าน 'อนุทิน' ไล่กวดมีฐานหนุนทุกภาค มากสุดภาคกลาง ขณะที่ 'บิ๊กตู่' ได้เสียงคนกทม.มากสุด ส่วน 'จุรินทร์' ยังครองใจคนใต้เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง 'นายกรัฐมนตรีที่ใช่ พรรคการเมืองที่ชอบ' กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 3,740 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 15 - 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยเมื่อถามถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน พบว่า ร้อยละ 36.0 ดูที่ตัวผู้สมัครในเขตเลือกตั้ง ลงพื้นที่ตลอด ช่วยเหลือชาวบ้านตลอด ร้อยละ 28.1 ดูที่กระสุน เงิน ทรัพย์ ร้อยละ 26.1 ดูที่นโยบายพรรค และร้อยละ 18.9 ดูที่กระแสความนิยมต่อพรรค ตามลำดับที่น่าสนใจคือ บุคคลที่ใช่เลย นายกรัฐมนตรีคนต่อไป จำแนกตามภูมิภาค พบว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ยังคงยึดครองสูงสุดที่ภาคเหนือและภาคอีสาน ร้อยละ 43.6 รองลงมาคือ ภาคอีสานร้อยละ 25.7 ภาคใต้ร้อยละ 17.2 กรุงเทพมหานครร้อยละ 12.9 และภาคกลางน้อยสุดคือ ร้อยละ 8.6 ในขณะที่ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล มีฐานสนับสนุนมาแรงในทุกภาค มากที่สุดในภาคกลาง ร้อยละ 44.6 และภาคเหนือร้อยละ 38.5 ภาคอีสานได้ร้อยละ 24.8 กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 25.8 และภาคใต้ได้ร้อยละ 21.5 ตามลำดับดร.นพดลฯ กล่าวต่อว่า ที่น่าพิจารณาคือ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้มากสุดในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 32.3 แต่ภาคอื่น ๆ ไม่โดดเด่น คือ ภาคกลางได้ร้อยละ 15.1 ภาคอีสานได้ร้อยละ 11.7 ภาคเหนือได้ร้อยละ 9.0 และภาคใต้ได้ร้อยละ 8.6 ในขณะที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้มากสุดคือ ภาคใต้ร้อยละ 34.4 รองลงมาคือภาคกลางร้อยละ 17.3 อีสานได้ร้อยละ 8.9 กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 6.5 และภาคเหนือได้ร้อยละ 2.6นอกจากนี้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้ภาคใต้ร้อยละ 9.7 ภาคอีสานร้อยละ 8.9 กรุงเทพมหานครร้อยละ 6.5 ภาคกลางร้อยละ 5.0 และภาคเหนือร้อยละ 3.8 ตามลำดับ ที่เหลือเป็นอื่นๆ และยังไม่ตัดสินใจ เฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดอย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ตั้งใจจะเลือก ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง จำแนกตามภูมิภาค พบว่า พรรคเพื่อไทย ยังครองสูงสุดที่ภาคอีสานคือร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 32.1 ภาคเหนือร้อยละ 25.4 ภาคกลางร้อยละ 15.2 และภาคใต้ ร้อยละ 14.8 ตามลำดับ ในขณะที่ พรรคภูมิใจไทยได้คะแนนสูงสุดในภาคอื่น ๆ หลายภาค เช่น ภาคกลางร้อยละ 28.8 ภาคเหนือร้อยละ 26.5 ภาคใต้ร้อยละ 26.0 กรุงเทพมหานครร้อยละ 20.9 และภาคอีสานร้อยละ 14.0 ตามลำดับที่น่าสนใจคือ พรรคประชาธิปัตย์ ได้มากสุดคือร้อยละ 33.7 ในขณะที่ภาคอื่น ๆ มีสัดส่วนไม่มากนักคือ กรุงเทพมหานครร้อยละ 16.7 ภาคเหนือร้อยละ 14.9 ภาคกลางร้อยละ 6.1 และภาคอีสานร้อยละ 7.5 ตามลำดับ ส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่อยู่ในช่วงเปราะบาง คือ ภาคกลางได้ร้อยละ 23.5 ภาคใต้ร้อยละ 9.5 ภาคเหนือร้อยละ 8.8 ภาคอีสานร้อยละ 8.4 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 8.3 ตามลำดับ ในส่วนของพรรคก้าวไกล มีฐานในกรุงเทพมหานครร้อยละ 8.6 ภาคกลางร้อยละ 6.1 ภาคเหนือร้อยละ 5.0 อีสานร้อยละ 3.7 และภาคใต้ร้อยละ 0.6 ตามลำดับ ในขณะที่ พรรครวมไทยสร้างชาติ มีสัดส่วนแผ่วเบาหวิว ได้ในภาคกลางร้อยละ 4.5 ภาคใต้ร้อยละ 4.1 ภาคเหนือร้อยละ 3.3 กรุงเทพมหานครร้อยละ 1.2 และภาคอีสานร้อยละ 0.9 ตามลำดับดร.นพดลฯ เปิดเผยด้วย จตุพร เอฟเฟ็กต์ ว่า ผลกระทบทางการเมือง จากนายจตุพร พรหมพันธุ์ แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง โจมตีอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร มีผลกระทบร้อยละ 67.7 ในขณะที่ไม่มีผลร้อยละ 32.3 จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อคะแนนนิยมทั้งตัวบุคคลผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองในแต่ละภูมิภาค เช่น ภาพลักษณ์ส่วนตัว ความเชื่อมโยงกับบุคคลอ้างอิงเครือญาติ พรรคพวกที่ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชน ผู้สมัครของพรรคในเขตเลือกตั้ง นโยบายพรรค กระแสและกระสุน ย่อมมีผลผสมผสานมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชน จึงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นดร.นพดล กรรณิกา หัวหน้าโครงการสำรวจ ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรค กับ ฐานนิยมของประชาชนต่อพรรคการเมืองในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน เช่น คะแนนนิยมของประชาชนต่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ แผ่วเบามากในแต่ละภาค แต่คะแนนนิยมของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับมีมากสุดในกรุงเทพมหานครประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในขณะที่คะแนนนิยมของประชาชนต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ได้รับมากในหลายภูมิภาคและสูงสุดในภาคกลาง และนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ที่ได้รับมากสุดในภาคเหนือ ขณะที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ได้มากสุดในภาคใต้ประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามในภาคใต้ ที่น่าพิจารณาคือ จตุพร เอฟเฟ็กต์ ที่มีผลค่อนข้างมากในทางการเมืองในห้วงเวลานี้

คุณอาจสนใจ

Related News