การเมือง

กกต. ยังไม่รับรอง “ชัชชาติ” ชี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ขณะที่รับรอง ส.ก.แล้ว 40 ราย

โดย attayuth_b

30 พ.ค. 2565

62 views

วันนี้ (30 พ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ราย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ราย ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ส่วนกรณีการประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หรือไม่ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และจะเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565คุณอาจสนใจ

Related News