การเมือง

กต.ออกแถลงการณ์โต้ข้อกล่าวหา ‘ขายชาติ’ ชี้เป็นการกุเรื่องเท็จ สบประมาท ‘นายกฯ - รมต.’

โดย JitrarutP

3 พ.ค. 2565

195 views

กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์โต้ข้อกล่าวหา “ขายชาติ” ชี้เป็นการกุเรื่องเท็จ สบประมาทต่อ นายกฯ - รมต.ต่างประเทศ


กระทรวงการต่างประเทศ ออกแถลงการณ์กรณีข้อกล่าวหาและสบประมาทการปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติของรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยระบุว่า กระทรวงการต่างประเทศขอประกาศว่าการดำเนินนโยบายและการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้การนำของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของประเทศ และเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนอย่างมีสันติภาพและเสถียรภาพของประชาชนไทย บนพื้นฐานของการวินิจฉัยยุทธศาสตร์รอบด้านที่รอบคอบและใส่ใจอย่างเต็มกำลัง โดยไม่มีข้อยกเว้นคำว่า “ขายชาติ” ที่นำมากล่าวหานั้น มิใช่เป็นเพียงการกุเรื่องสร้างความเท็จ และเป็นการสบประมาทต่อนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเท่านั้น แต่เป็นการปรามาสเจ้าหน้าที่ทุกคนของกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือข้าราชการการเมืองขณะปฎิบัติหน้าที่ การกล่าวหาใด ๆ อันปราศจากมูลความจริงต่อพลังทุ่มเทเพื่อชาติบ้านเมืองนี้ ถือเป็นการกระทำที่มิบังควรทั้งด้านกฎหมาย ข้อเท็จจริงและจริยธรรม

คุณอาจสนใจ