เลือกตั้งและการเมือง

กกต.ยอมรับ จนท.กรอกผิด ปมบัตรเสียเขต 10 ชลบุรี ส่วนการนับคะแนนไม่เป็นทางการ เกือบครบ 100% แล้ว

โดย panisa_p

16 พ.ค. 2566

456 views

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงกรณีปัญหาการรวบรวมผลบัตรเสียที่เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดชลบุรีว่า เป็นความผิดพลาดเจ้าหน้าที่ในการกรอกข้อมูล แต่ไม่มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผ่าน ECT Report ของ กกต.จนถึงขณะนี้ยังไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์เว็ปไซต์รายงานผลการเลือกตั้งปี 2566 อย่างไม่เป็นทางการ ECT Report ของ กกต. ข้อมูลเมื่อเวลา 17.20 น.วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รายงานความคืบหน้าการนับคะแนนจำนวนหน่วยเลือกตั้งแล้ว 94,608 หน่วย จากจำนวน 95,137 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 99.44ส่วนปัญหากรณีที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าบัตรเขย่งจำนวน 4,995 บัตรที่เขตเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดชลบุรีนั้น กกต. ชี้แจงว่ามีบัตรเสียของผู้มาใช้สิทธิในเขตเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 2,234 บัตร แต่เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต 10 ได้ประมวลผลข้อมูลว่ามีบัตรเสียจำนวน 7,229 บัตร จึงทำให้พนักงานผู้ควบคุมแผ่นป้ายรายงานผลการนับคะแนนฯ เขียนคะแนนไปตามผลการประมวลที่ส่งมาหลังจากนั้นผู้สมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 พรรคเพื่อไทย ได้ทักท้วงว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิมีบัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้ใด ยอดรวมไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต 10 ได้ตรวจสอบตามที่มีผู้ทักท้วงแล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลฯ เพียงผู้เดียวเป็นผู้กรอกข้อมูลผิดพลาด ส่วนขั้นตอนในการเลือกตั้งอื่น ปฏิบัติถูกต้องตามกฏหมายทุกประการ หลังจากนั้นจึงได้แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจริงและดำเนินการแก้ไขจำนวนบัตรเสียที่ปรากฎบนแผ่นป้ายรายงานผลการนับคะแนนฯ ให้ถูกต้อง สำนักงานฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล กรอกข้อมูลผิดพลาดจริง จำนวนบัตรเสียจึงมีเพียง 2,234 บัตรเท่านั้น ไม่ใช่ 7,229 บัตรส่วนภายใน 60 วันระหว่างรอ กกต.ตรวจสอบผลคะแนนก่อนรับรองผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครแต่ละราย หากพบการทุจริต ทั้งก่อนการเลือกตั้ง หรือระหว่างการเลือกตั้ง กกต.สามารถยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต โดยการแจกใบเหลือง ใบส้ม หรือยื่นให้ศาลดำเนินการแจกใบแดง ใบดำ แก่ผู้กระทำทุจริตได้สำหรับเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมา มี 168 เรื่อง

- เป็นเรื่องซื้อเสียง 59 เรื่อง

- หลอกลวงใส่ร้าย 58 เรื่อง

- เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 18 เรื่อง

- และเรื่องอื่นๆ เช่นฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้ง 33 เรื่อง

คุณอาจสนใจ

Related News