เลือกตั้งและการเมือง

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 9 เม.ย.นี้

โดย parichat_p

25 มี.ค. 2566

311 views

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนที่ต้องใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง เริ่มลงทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 เมษายน รวมถึงการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านทั้งแอพพลิเคชั่น สมาร์ทโหวต ได้ด้วย


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำแนะนำสำหรับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ต้องใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันที่ 7 พฤษภาคม ซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ 25 มีนาคม ถึง วันที่ 9 เมษายน ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง สามารถยื่นคำร้องได้ 2 ช่องทาง ทั้งยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สำนักทะเบียนอำเภอหรือท้องถิ่นในต่างจังหวัด โดยสามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ และสามารถยื่นทางไปรษณีย์ โดยต่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีเอกสารหลักฐาน เช่น แบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง คำสั่งทางราชการ และสำเนาบัตรประชาชนหรือราชการ ไม่มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิทางดอินเตอร์เน็ต


ส่วนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน้อยกว่า 90 วัน หรือพักอาศัยนอกเขตเลือกตั้ง หรือมีกิจธุระ สามารถไปยื่นด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ และสามารถลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชั่น สมาร์ทโหวต เช่นเดียวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งต้องเข้าไปเลือกเมนู การเลือกตั้ง ส.ส. เลือกเมนู เลือกวิธีการลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ที่จะระบุให้เลือกเมนู นอกเขตเลือกตั้ง ลงทะเบียนออนไลน์ และ การลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขต ก่อนจะเข้าไปกรอกข้อมูลตามที่ระบุ


สำหรับการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถลงทะเบียนได้ทางอินเตอร์เน็ตด้วย ซึ่งต้องเข้าไปในเว็บไซต์ stat.bora.dopa.go.th ต้องทำตามขั้นตอนในการกรอกข้อมูลให้ตรงกับบัตรประชาชน และกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชกาณาจักร ระบุที่อยู่ในต่างประเทศ เพื่อจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์


โดยผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้แล้ว หากต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต้องลงทะเบียนใหม่ทุกครั้ง

คุณอาจสนใจ

Related News