เศรษฐกิจ

เช็กเลย! จังหวัดไหนได้เท่าไหร่ เคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศ 2-16 บาท 'ภูเก็ต' สูงสุดวันละ 370 บาท

โดย panisa_p

8 ธ.ค. 2566

377 views

การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 เพิ่มในอัตราวันละ 2 - 16 บาท หรือ เฉลี่ย 2.37% แบ่งเป็น 17 อัตรา  โดยมีอัตราสูงสุด  ในจังหวัดภูเก็ต  คือ วันละ 370 บาท และอัตราต่ำสุดในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา คือ วันละ 330 บาท โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป


ซึ่งการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้เป็นการปรับเพื่อให้แรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงาน สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามสมควรแก่มาตรฐานการครองชีพ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งเหมาะสมตามความสามารถของธุรกิจในท้องถิ่นนั้น  โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสมอภาค และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อให้นายจ้าง/ลูกจ้าง สามารถประกอบธุรกิจและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข


สรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 จำนวน 17 อัตรา

1.ภูเก็ต จาก 354 เป็น 370 บาท

2.กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และสมุทรสาคร จาก 353 เป็น 363 บาท

3. ชลบุรีและระยอง จาก 354 เป็น 361 บาท

4. นครราชสีมาจาก 340 เป็น 352 บาท

5. สมุทรสงคราม จาก 338 เป็น 351 บาท

6. พระนครศรีอยุธยา (343), สระบุรี (340), ฉะเชิงเทรา (345), ปราจีนบุรี (340), ขอนแก่น (340) และเชียงใหม่ (340) เป็น 350 บาท

7.ลพบุรี จาก 340 เป็น 349 บาท

8.สุพรรณบุรี (340), นครนายก (338) และหนองคาย (340) เป็น 348 บาท

9.กระบี่ (340) และตราด (340) เป็น 347 บาท

10.กาญจนบุรี (335), ประจวบคีรีขันธ์ (335), สุราษฎร์ธานี (340), สงขลา (340), พังงา (340), จันทบุรี (338), สระแก้ว (335), นครพนม (335), มุกดาหาร (338), สกลนคร (338), บุรีรัมย์ (335), อุบลราชธานี (340), เชียงราย (332), ตาก (332) และพิษณุโลก (335) เป็น 345 บาท

11.เพชรบุรี (335), ชุมพร (332) และสุรินทร์ (335) เป็น 344 บาท

12.ยโสธร (335), ลำพูน (332), และนครสวรรค์ (335) เป็น 343 บาท

13.นครศรีธรรมราช (332), บึงกาฬ (335), กาฬสินธุ์ (338), ร้อยเอ็ด (335) และเพชรบูรณ์ (335) เป็น 342 บาท

14.ชัยนาท (335), สิงห์บุรี (332), พัทลุง (335), ชัยภูมิ (332) และอ่างทอง (335) เป็น 341 บาท

15.ระนอง (332), สตูล (332), เลย (335), หนองบัวลำภู (332), อุดรธานี (340), มหาสารคาม (332), ศรีสะเกษ (332), อำนาจเจริญ (332), แม่ฮ่องสอน (332), ลำปาง (332), สุโขทัย (332), อุตรดิตถ์ (335), กำแพงเพชร (332), พิจิตร (332), อุทัยธานี (332) และราชบุรี (332) เป็น 340 บาท

16.ตรัง (332), น่าน (328), พะเยา (335)  และแพร่ (332) เป็น 338 บาท

17.นราธิวาส (328), ปัตตานี (328) และยะลา (328) เป็น 330 บาท


เฉลี่ยค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่ทั่วประเทศรวม 77 จังหวัด เท่ากับ 345 บาท

คุณอาจสนใจ

Related News