ข่าวโซเชียล

เตือน! อย่ากรอกข้อมูล thailandpass.org ยันเป็นเว็บปลอม ไม่ใช่เว็บลงทะเบียนเข้าไทย

โดย thichaphat_d

6 พ.ย. 2564

144 views

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เตือน อย่าแชร์ เว็บไซต์ thailandpass.org เพื่อลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย


ตามที่ปรากฏเว็บไซต์ดังกล่าว ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้ว พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า "เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บปลอม" ที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด


สำหรับเว็บไซต์ Thailand Pass ของจริง ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทดแทนระบบ COE นั้น คือเว็บไซต์ tp.Consular.go.th ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นมา


อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อพัฒนาดูแลความเรียบร้อยของการเปิดใช้งานระบบ โดยในช่วงแรกนี้ได้รับรายงานปัญหาขัดข้องบ้าง


ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิดแล้ว รวมทั้งได้รวบรวมปัญหาและข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อนํามาปรับปรุงระบบต่อไป โดยจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ Thailand Pass ที่รองรับกับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ


นอกจากนี้ กรมสารนิเทศและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass ให้กับสาธารณชนทราบมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทําอินโฟกราฟิก และรวบรวมคําถามที่พบบ่อย (FAQs) เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ รวมทั้งโซเชียลมีเดียช่องทางต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุลและเครือข่ายสื่อมวลชน อย่างแพร่หลาย


ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000


บทสรุปของเรื่องนี้คือ เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บปลอมที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด โดยเว็บไซต์ Thailand Pass ของจริง ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทดแทนระบบ COE นั้น คือเว็บไซต์ tp.Consular.go.th ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564


กรณีกรอกข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ปลอม คนร้ายอาจนำข้อมูลไปใช้ปลอมแปลงเอกสาร เพื่อไปทำธุกรรมทางการเงิน หรือ ก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ได้


รับชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/eJbYZdP9yuw

คุณอาจสนใจ