ต่างประเทศ

'กัมพูชา' ปฏิเสธข่าวขยายคลองเชื่อมแม่น้ำโขง-อ่าวไทย เปิดทางให้เรือรบจีน

โดย nattachat_c

8 พ.ค. 2567

165 views

สำนักขาวรอยเตอร์ส รายงานว่า สัน จันทรล รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ปฏิเสธเสียงวิจารณ์ และการคาดการณ์ที่ว่า แผนการขุดขยายคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำโขง และอ่าวไทย ภายใต้ความร่วมมือกับจีนนั้น อาจจะเพื่อให้จีนใช้คลองดังกล่าวสำหรับเรือรบจีนเข้าถึงต้นน้ำได้

โดย จันทรล ระบุว่า การคาดเดาดังกล่าว “ไม่เป็นความจริงเลย” และ “ไม่มีมูลความจริงเลย”

ทั้งนี้ คลองเชื่อมดังกล่าว จะทำให้กัมพูชาสามารถลดการขนส่งผ่านท่าเรือของเวียดนามลง 70% ด้วยการปรับปรุงคลองที่เชื่อมระหว่างลุ่มน้ำโขงกับชายฝั่งกัมพูชาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนจากจีน มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ ( ราว 61,000 ล้านบาท)  


โดยโครงการนี้จะแล้วเสร็จ ภายในปี 2571 ซึ่งในปัจจุบัน สินค้าประมาณ 33% ที่เข้า-ออกจากกัมพูชา ใช้ท่าเรือเวียดนามเพื่อการค้าทั่วโลก โดยส่งผ่านแม่น้ำโขง  

คลองที่ได้รับการปรับปรุง จะมีความกว้าง 100 เมตร และมีความลึกถึง 5.4 เมตร ทำให้เรือบรรทุก และเรือที่มีน้ำหนักบรรทุก 3,000 ตัน สามารถใช้งานได้ ซึ่งการขยายคลองดังกล่าว อาจจุดชนวนความตึงเครียดระหว่างกัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิด แต่ทะเลาะกันบ่อยครั้ง

รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวว่า คลองดังกล่าวจะใช้เพื่อการชลประทาน และการประมง และยืนยันว่า โครงการนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด


โดยกัมพูชาได้แจ้ง คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลเพื่อการจัดการร่วมกันในลุ่มน้ำโขงโดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว  แต่สักนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า คณะกรรมการแม่น้ำโขงยังไม่ได้รับรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของคลองจากกัมพูชา แม้จะมีการร้องขอไปหลายครั้ง

ทั้งนี้ บริษัท ซีอาร์บีซี ของจีน (China Road and Bridge Corporation) เป็นบริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของรัฐบาลจีน จะเป็นผู้พัฒนาคลองที่ครอบคลุมต้นทุนทั้งหมด ภายใต้ข้อตกลงกับรัฐบาลกัมพูชา


โดยรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ระบุว่า บริษัทของจีนจะได้รับสัมปทานระยะยาว เป็นการแลกเปลี่ยน ซึ่งจะมีการเจรจาต่อไป อาจจะเป็น 30 ปี หรือ 40 ปี หรือ 50 ปี"

-------------------

คุณอาจสนใจ

Related News