เศรษฐกิจ

โพลชี้ 3 เรื่องเร่งด่วน ที่รัฐบาลใหม่ต้องทำ 'ลดค่าครองชีพ-เพิ่มค่าแรง-สวัสดิการ'

โดย parichat_p

3 พ.ค. 2566

48 views

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยในเวที ดีเบต นโยบายเศรษฐกิจ กับ 9 พรรคการเมือง โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เรื่อง “ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมือง” โดยสุ่มตัวอย่าง 2,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า นโยบายที่ต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน 3 อันดับแรก คือ ลดค่าครองชีพของประชาชนให้อยู่ในระดับเหมาะสม / เพิ่มเติมสวัสดิการในด้านต่างๆ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและเบี้ยผู้สูงอายุ และเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำและพัฒนาทักษฝีมือแรงงาน กลุ่มตัวอย่างระบุด้วยว่า จะเลือกนโยบายของแต่ละพรรคที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ไม่ได้เน้นไปทางพรรคใดพรรคหนึ่ง มีความหลากหลายทางความคิดตามช่วงวัยขณะที่บนเวทีดีเบต ตัวแทน 9 พรรคการเมือง ได้ชี้แจงนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรค ซึ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและค่าครองชีพของประชาชน , ที่มาของเงินที่ใช้ในการดำเนินนโยบายของพรรค ความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น , การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ , การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ รวยกระจุก จนกระจาย และแนวทางการสร้างความแข็งแรงให้กับสตาร์ทอัพเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. จัดทำสมุดปกขาว เสนอ 6 เรื่องหลักให้พรรคการเมืองทราบถึงความต้องการของภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเด็นหลัก คือ การแก้ไขปัญหาราคาไฟแพง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งขณะนี้ จะมีการปรับขึ้นราคาสินค้าเป็นครั้งที่ 2 จากค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิต ขณะเดียวกันเตรียมส่งหนังสือถึงนายกฯ เร็วๆ นี้ เพื่อให้ เร่งทำแผนรับมือภัยแล้งอย่างเร่งด่วน หวั่นเอลนีโญ่ ทำปริมาณน้ำลดหาย ฉุดภาคการเกษตร ทำสินค้าอาหารแพง ซ้ำเติมผู้ประกอบการ หลังสารพัดต้นทุนพุ่ง


https://youtu.be/jSJXdSxq0Bo

คุณอาจสนใจ

Related News