เศรษฐกิจ

ไม่พบทุจริต! 'ก.คมนาคม' เปิดผลสอบเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อ 33 ล้าน

โดย parichat_p

24 ม.ค. 2566

36 views

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น / ประเด็นแรก ความเหมาะสมของขอบเขตงานและราคากลาง พบว่า การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ และราคากลางของ รฟท. เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ เช่น ทบทวนรายละเอียดของวัสดุ / ค่าออกแบบ / ใช้ตัวอักษรเดิม “สถานีกลาง” ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด เป็นต้น


ประเด็นที่ 2 ความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง / คณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม รอบคอบ และสอดคล้อง กับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ที่เห็นควรให้ใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของประชาชน เป็นต้น


ส่วนกรณีที่ รฟท. อ้างว่า เป็นเพราะกระทรวงคมนาคมกำหนดในระเบียบว่าต้อง “เร่งรัด” โครงการนั้น / ก็เป็นปกติของการกำหนดให้แผนการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ก็ต้องคำนึงถึงระยะเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้วย


ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว ส่วนจะถูกนำไปปฏิบัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของ รฟท. ที่จะพิจารณารับชมได้ทางยูทูบ :  https://youtu.be/0Y1VK9ByUC0

คุณอาจสนใจ