เศรษฐกิจ

กทม.ส่งหนังสือด่วนถึง BTS ขอความร่วมมือทบทวน-ชะลอขึ้นค่าโดยสาร

โดย panwilai_c

2 ธ.ค. 2565

43 views

กรุงเทพมหานคร ทำหนังสือขอความร่วมมือให้ BTS ทบทวนและชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นอย่างมากนายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้วเห็นว่า การปรับขึ้นค่าโดยสารดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อประชาชน และเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางเป็นอย่างมาก ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีรายได้ทางอื่น ซึ่งนอกเหนือจากรายได้จากค่าโดยสารเพื่อมาชดเชย อาทิ รายได้จากการประกอบพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณชั้นจำหน่ายตั๋ว รายได้จากการโฆษณา รายได้จากการอนุญาตให้เอกชนก่อสร้างทางยกระดับเพื่อเชื่อมต่อกับสถานีและอาคารบุคคลภายนอก ซึ่งรายได้ดังกล่าวสามารถนำมาช่วยสนับสนุนรายจ่ายจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ กรุงเทพมหานครจึงได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้บีทีเอส ทบทวนและชะลอการปรับขึ้นค่าโดยสารออกไปก่อนทั้งนี้ BTSC ได้มีหนังสือแจ้งกรุงเทพมหานคร เพื่อขอปรับขึ้นค่าโดยสารจาก 16-44 บาท เป็น 17-47 บาท ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดตามสัญญาสัมปทานระบบขนส่งมวลชนระหว่าง กรุงเทพมหานคร กับบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/-w_5Yob4Oe8

คุณอาจสนใจ