เศรษฐกิจ

'กรมขนส่งทางบก' ลดภาษีรถ EV ทุกประเภท นาน 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียน

โดย parichat_p

15 พ.ย. 2565

61 views

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผย รถยนต์ที่เข้าข่ายได้ลดภาษีประจำปี ต้องเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือ EV / ต้องเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่นำมาจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ในระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 โดยจะได้รับการลดภาษีลงร้อยละ 80 จากอัตราที่กำหนด เช่น

-รถเก๋ง น้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 1,600 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 320 บาท

-รถตู้ส่วนบุคคล น้ำหนัก 1,800 กิโลกรัม ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 800 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 160 บาท

-รถจักรยานยนต์ ปกติจัดเก็บภาษีประจำปี 50 บาท ลดภาษีประจำปีแล้ว คงเหลือ 10 บาท เป็นต้น

โดยลดให้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียน ทั้งนี้ในปี 65 นี้ มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายื่นจดทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกมากถึง 14,816 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 64 ถึง 156.86% แสดงให้เห็นถึงความสนใจที่ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมาขึ้น

คุณอาจสนใจ

Related News