เศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล ชี้ คนจนเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ชักหน้าไม่ถึงหลัง

โดย parichat_p

10 ต.ค. 2565

59 views

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจคนไทยทั่วประเทศ พบว่า คนไทยมากกว่าร้อยละ 54 ของกลุ่มตัวอย่าง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เนื่องจากค่าน้ำมัน ค่าเดินทาง ค่าน้ำ และค่าไฟ แพงเกินรับได้โดยกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ไม่พอเลี้ยงปากท้องในแต่ละวัน 3 อันดับแรก คือ กลุ่มอาชีพรับจ้าง รองลงมา คือ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนทำธุรกิจส่วนตัวและค้าขายเนื่องจากทั้ง 3 กลุ่มนี้ไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอน จึงเกิดปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยปัญหาของแพงเข้ามากระทบต่อการใช้จ่ายประชาชนเป็นอย่างมาก บวกกับโควิด-19 ยิ่งทำให้เกิดภาวะคนตกงาน ว่างงาน ต้องหยิบยืมมาใช้จ่าย ทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้น อัตราคนจนหรือคนรายได้น้อยก็เพิ่มสูงขึ้นสะท้อนจากการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ ล่าสุดยอด ”คนจน” พุ่งทะลุ 20 ล้านคนแล้ว สวนทางกับความตั้งใจของรัฐบาลที่ว่า 30 กันยายน 2565 คนจนจะหมดไป โดยสิ่งที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือ ควบคุมราคาสินค้า สร้างงาน สร้างโอกาส เพื่อให้พึ่งตนเองได้ในระยะยาวรับชมได้ทางยูทูบ : https://youtu.be/_EUk1iAv4Qs

คุณอาจสนใจ

Related News