เศรษฐกิจ

2 ปี กับความสำเร็จของธนาคารออมสิน "ธนาคารเพื่อสังคม”

โดย attayuth_b

19 ก.ค. 2565

14 views

ภายใต้การดำเนินงานที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม จนเกิดผลลัพธ์เชิงบวก Positive Impact ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการตอกย้ำบทบาทการทำหน้าที่ “ธนาคารเพื่อสังคม” ได้อย่างแท้จริง


ธนาคารออมสินตั้งเป้าว่าจะนำปัจจัยด้านสังคมมาบูรณาการขยายผลในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ ซึ่งจะทำให้เกิดความลึกลงในการปฏิบัติงาน ความยั่งยืนทางธุรกิจและสังคม และสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้าง โดยเน้นแนวทางการลดต้นทุนการบริหาร จัดการและการควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถทำกำไรและนำกำไรบางส่วนไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคม

คุณอาจสนใจ

Related News