เศรษฐกิจ

ครม.ไฟเขียว เพิ่มค่าอาหารกลางวันเด็กเล็ก-ป.6 ตามขนาดโรงเรียน 22-36 บาท/คน/วัน

โดย petchpawee_k

9 พ.ย. 2565

114 views

มติที่ประชุม ครม.เห็นชอบการปรับเพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ โดยให้ปรับเพิ่ม "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" ให้เด็กนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอัตราการปรับเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของโรงเรียน โดยใช้วงเงินงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 3,533 ล้านบาท


  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1-40 คน  ได้ค่าอาหารกลางวัน 36 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 41-100 คน  ได้ค่าอาหารกลางวัน 27 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 101-120 คน  ได้ค่าอาหารกลางวัน 24 บาท/คน/วัน
  • โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป ได้ค่าอาหารกลางวัน 22 บาท/คน/วัน


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2565 ที่ประชุมครม.ได้เคยเห็นชอบปรับอัตรา "ค่าอาหารกลางวันนักเรียน" จากอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน เป็นอัตรา 21 บาทต่อคนต่อวัน ก่อนจะปรับปรุงอีกครั้งในปีงบประมาณ 2566-2567 และในปีงบประมาณ 2567 ครม.ได้อนุมัติหลักการในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนไว้ด้วยแล้ว


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/RzjIWq4WNmg

คุณอาจสนใจ