เศรษฐกิจ

ครม.รับทราบมติบอร์ดสับปะรดแห่งชาติ จ้างต่างด้าว 1 ปีแก้ปัญหาขาดแรงงาน

โดย taweelap_b

12 ก.ค. 2565

16 views

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วันนี้ ครม.รับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กล่าวคือ สถานการณ์สับปะรดโรงงานปี 65 คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 1.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 64 ร้อยละ 2.68 โดยยอดการส่งออกปี 65 ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 65 จำนวน 140,019 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 64 ร้อยละ 8.05


สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดปี 65 ขับเคลื่อนโดยกลไกคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด และคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด บริหารจัดการ Demand และ Supply ภายในจังหวัด ส่วนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรดนั้น กำหนดให้มีการจ้างงานแรงงานต่างด้าวระยะสั้น (เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) คราวละไม่เกิน 1 ปี


นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในหลายด้าน อาทิ 1.จัดหาแหล่งเงินทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด กับกรมส่งเสริมการเกษตร และทำข้อตกลงซื้อขายกับโรงงาน 2.สนับสนุนการร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาสับปะรดล้นตลาด

คุณอาจสนใจ