เศรษฐกิจ

ไทยร่วง 5 อันดับ! IMD จัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันปี 65

โดย kanyapak_w

15 มิ.ย. 2565

61 views

IMD เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันประจำปี 2565 พบว่า ประเทศไทย มีอันดับลดลงถึง 5 อันดับ(15 มิ.ย.) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เผยผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย World Competitiveness Center ของสถาบัน IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจำปี 2565 พบว่า ปีนี้ไทยมีอันดับลดลงถึง 5 อันดับ มาอยู่ในอันดับที่ 33 จาก 63 เขตเศรษฐกิจ โดยมีอันดับลดลงในทุกปัจจัยชี้วัดโดยปัจจัยด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบมากที่สุด ลดลงถึง 13 อันดับ ขณะที่ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ ลดลง 11 อันดับ สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เปราะบาง พึ่งพิงต่างประเทศมากเกินไป ผลิตภาพการผลิตของประเทศอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคใหม่โดยเขตเศรษฐกิจที่มีอันดับความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เดนมาร์ก สวิตเซอร์แลนด์  สิงคโปร์  สวีเดน และฮ่องกง ซึ่งมีจุดเด่น คือ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัลคุณอาจสนใจ

Related News