เศรษฐกิจ

ปลดล็อกนำเข้าข้าวโพด-ข้าวสาลี 3 เดือน แก้ปมอาหารสัตว์ ต้นเหตุหมู ไก่ ไข่แพง

โดย thichaphat_d

3 พ.ค. 2565

10 views

เมื่อวานนี้ (2 พ.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565

โดยมีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมาคมการค้าพืชไร่ สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือ


โดยหลังการประชุมนายจุรินทร์ กล่าวว่า ที่ประชุคณะกรรมการร่วม 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการคลัง, ผู้แทนสภาเกษตรกรที่เกี่ยวกับข้าวโพดและสมาคมชาวไร่มันสำปะหลัง ,สมาคมการค้าพืชไร่ ,สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ หมูและไก่เนื้อ และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์

ได้ข้อสรุปมาตรการเพิ่มเติมจากมาตรการเดิมที่เคยกำหนดไว้ ให้สามารถนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น และส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มาชดเชยส่วนที่ขาดในปัจจุบัน และส่งเสริมให้มีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเมียนมา โดยจัดให้มีกิจกรรมจับคู่ออนไลน์ OBM ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นี้

สำหรับประเด็นสำคัญประกอบด้วย

1.ยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ในการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วนเป็นการชั่วคราวก่อน คือระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2565 ซึ่งเป็นการผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดไว้เดิมในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศ

2.เพิ่มโควต้านำเข้าข้าวโพดจากเดิมกำหนดไว้ 54,700 ตัน เป็นไม่เกิน 600,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2565 จะมีผลให้ลดภาษีนำเข้าข้าวโพดจากอัตรา 20% เป็น 0% เป็นการชั่วคราว ในช่วง 3 เดือนนี้

3.การนำเข้าช่องทางอื่นตามปกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจับคู่ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอในประเทศในช่วง 3 เดือนนี้ต่อไป

ซึ่งเป็นการกำหนดให้นำเข้าวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ได้ 3 ช่องทาง มีปริมาณรวมกันไม่เกิน 1,200,000 ตัน แต่เมษายนถึง 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อชดเชยส่วนที่ยังขาดให้มีเหลือพอใช้หนึ่งเดือน และให้ตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย เพื่อติดตามประเมินการผลดำเนินการทั้งหมดและสามารถเสนอให้ทบทวนหรือปรับปรุงมาตรการต่อไปได้เพื่อความเหมาะสม


รับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/FMbHfLJUA6I

คุณอาจสนใจ

Related News