เศรษฐกิจ

ดับฝันแรงงาน นายจ้าง ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้านขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 492 บาท เหตุเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว

โดย paranee_s

29 เม.ย. 2565

138 views

นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งชาติ พร้อมตัวแทน 6 สภาองค์การนายจ้างฯ เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คัดค้านการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จาก 331 บาทเป็น 492 บาทต่อวัน อัตราเดียวทั่วประเทศ โดยขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาตามความเป็นจริงและเหมาะสม เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวจากโควิด ธุรกิจบางประเภทยังต้องหยุดกิจการชั่วคราว และถูกซ้ำเติมจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เป็นวิกฤติซ้อนวิกฤติ ดังนั้นการขึ้นค่าจ้าง เห็นควรให้คณะกรรมการไตรภาคี โดยฝ่ายภาครัฐเป็นผู้กำหนด


ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จะมีคณะกรรมการค่าจ้าง หรือบอร์ดค่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้แทนทั้ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยล่าสุด คณะกรรมการค่าจ้างได้กำหนดแผนการทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ดำเนินการทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ จากนั้นคณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน เมื่อถึงวันนั้นจึงจะทราบว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคุณอาจสนใจ