เศรษฐกิจ

‘กสิกรไทย’ แจกเงินช่วยเหลือพนักงานคนละ 10,000 บาท ให้กู้โปะหนี้ไม่เกิน 3 แสน

โดย nicharee_m

29 มิ.ย. 2567

4.3K views

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 แถลงการณ์สหภาพแรงงานธนาคารกสิกรไทย และสหภาพแรงงานผู้บังคับบัญชาธนาคารกสิกรไทย ระบุว่าตามที่สหภาพแรงงานฯ ได้ยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กับธนาคารกสิกรไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายไห้ดำเนินการเจรจากันบนพื้นฐานของความเข้าใจ และเป็นไปตามหลักของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  สรุปเป็นข้อตกลงดังนี้

1. ธนาคารตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย ดังนี้

วงเงินกู้ 1-1,500,000 บาท ดอกเบี้ย MLR -5.50%

วงเงินกู้ 1,500,001-3,000,000 บาท ดอกเบี้ย MLR -3.75%  

วงเงินกู้ 3,000,001-5,000,000 บาท ดอกเบี้ย MLR -2.00%

2. ธนาคารเห็นควรหลักเกณฑ์ในหมวดบรรเทาทุกข์  โดยขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการกู้ยืมเพื่อชดใช้คืนตามคำสั่งศาล เป็นหลักฐานการประกอบการขอกู้ วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ดอกเบี้ย 4%  ระยะการผ่อนชำระ 4 ปี  (รายละเอียดการข้อกู้ตามข้อตกลงธนาคาร)

3. ธนาคารเห็นควรให้เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับพนักงานที่มีตำแหน่งต่ำกว่า “ผู้อำนวยการ” หรือเทียบเท่า คนละ 10,000 บาท แทนการปรับขึ้นเงินค่าครองชีพ (กำหนดวันจ่ายเงินในเดือนกรกฎาคม 2567)


แท็กที่เกี่ยวข้อง  กสิกรไทย ,แจกเงินพนักงาน

คุณอาจสนใจ

Related News