เศรษฐกิจ

โรงงานน้ำตาลโต้ มาตรการกดราคา-ควบคุมสินค้า ไม่ช่วยอะไร กระทบรายจ่ายคนไทยแค่ปีละ 48 บาท

โดย nut_p

2 พ.ย. 2566

81 views

โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยโต้ มาตรการกดราคา-ควบคุมสินค้า เหมือนช่วยปชช. แต่แทบไม่มีผลอะไร เหตุคนไทยบริโภคน้ำตาลแค่ปีละ 12 กก. กระทบรายจ่ายแค่ปีละ 48 บาทวันที่ 2 พ.ย. 66 เพจเฟซบุ๊ก 'โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย' ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอันดับ "ราคาน้ำตาลทราย" ของแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกันมาก ตัวอย่างเช่น ฮ่องกง เกิน 100 บาท/กิโลกรัม สูงเป็นอันดับ 1 , นอร์เวย์ เกิน 90 บาท/กิโลกรัม สูงเป็นอันดับ 2 , เกาหลีใต้ เกิน 60 บาท/กิโลกรัม อันดับ 14 , เวียดนาม เกิน 45 บาท/กิโลกรัม อันดับ 45 , มาเลเซีย เกิน  37 บาท/กิโลกรัม อันดับ 68 , บราซิล เกิน 32 บาท/กิโลกรัม อันดับ 72 เป็นข้อมูลจาก Globalproductprices.com เดือนกันยายน 2566สำหรับราคาน้ำตาลทรายในประเทศไทย ได้ถูกคำนวณไว้ที่ราคา 21 บาท/กิโลกรัม อยู่ที่ลำดับ 80 เป็นรองอันดับสุดท้ายจากการสำรวจ 81 ประเทศ ในเรื่องนี้ มีความสำคัญ เนื่องจากได้เสนอขอปรับราคาน้ำตาลทราย 4 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง เพราะช่วงเวลาย้อนหลัง 3 ปี ที่ผ่านมา ต้นทุนการจัดการอ้อย เช่น ราคาปุ๋ยขยับสูงขึ้นมาก ค่าแรงงานภาคเกษตรก็สูงขึ้นมาก แรงงานเกษตรยังหายากเพราะทำงานอื่นมีรายได้มากกว่า เป็นต้นประเทศไทย ผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก แต่พี่น้องชาวไร่อ้อยมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก การขยับขึ้นของราคาน้ำตาลทราย 4 บาท/กิโลกรัม ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566  ได้ถูกล้มกระดาน ถูกกดทับมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีมาตรการที่ค่อนข้างย้อนแย้ง อย่างคาดไม่ถึง แบบเร่งด่วน มีราชกิจจานุเบกษา กำหนดให้เพิ่มรายการน้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม จากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566การเพิ่มรายการน้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม กำหนดราคาขายน้ำตาลทรายมีประเด็นใหญ่ ที่มีความสำคัญ เคยถูกแก้ไขลดความเสี่ยงผ่านการเจรจาต่อรองกับประเทศคู่กรณี เนื่องจากเป็นการแทรกแซงไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ทำไว้กับองค์กรการค้าโลก WTO อาจเป็นปัญหาตามมาที่จะทำให้สินค้าจากประเทศไทยถูกลงโทษ เกิดข้อพิพาทกับ บราซิล อินเดีย ที่เคยยื่นฟ้องร้องไว้หากวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริง ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการไม่ปรับราคาน้ำตาล 4 บาท/กิโลกรัม ในครั้งนี้ มีความซับซ้อน มีเงินได้เสียจำนวนมาก เช่น กลุ่มทุนธุรกิจอาหารเครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ กลุ่มมาเฟียผู้ลักลอบขนน้ำตาลทรายออกนอกประเทศไทยตามชายแดน กลุ่มข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น เพราะส่วนต่างราคาน้ำตาลต่างประเทศราคาสูงกว่าในประเทศมากการประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม การกดราคาน้ำตาลทรายในประเทศไทยไว้ หากมองจากฉากหน้าและเจตนาที่กล่าวอ้าง เหมือนต้องการช่วยดูแลประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบ แต่ความเป็นจริง สถิติย้อนหลังที่มีการสำรวจการบริโภคน้ำตาลของคนไทย จะไม่เกิน 12 กิโลกรัมต่อคนต่อปี การขึ้นราคาน้ำตาล 4 บาทต่อกิโลกรัม จะกระทบรายจ่าย 48 บาทต่อคนต่อปี ประมาณเดือนละ 4 บาท ซึ่งแทบจะไม่มีผลอะไร

คุณอาจสนใจ