เศรษฐกิจ

ฟาร์มไก่เนื้อขอขึ้นราคา 2 บาท หลังต้นทุนอาหารสัตว์ - น้ำมันพุ่ง กระทบค่าขนส่งเพิ่ม 20%

โดย panisa_p

15 ก.ค. 2565

93 views

วันที่ 15 ก.ค. 65 นางฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม จำเป็นต้องปรับราคาขึ้น 2 บาท จากเดือนมกราคมที่ราคา 39 บาท เป็น 41 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และจำเป็นต้องยืนในราคานี้ต่อไป เพื่อให้เกษตรกรอยู่ได้


เนื่องจากต้นทุนการผลิตเฉลี่ยในปัจจุบันประมาณ 42 - 43 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นผลมาจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปีนี้เกินกว่า 13 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศจากลิตรละ 30 บาท เป็นลิตรละ 35 บาท ส่งผลให้ค่าขนส่งสูงขึ้น 20% เป็นค่าใช้จ่ายที่เกษตรกรต้องแบกรับไว้ด้วย ซึ่งผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตก็ต้องรับภาระต้นทุนสูงขึ้นไม่ต่างกัน


นางฉวีวรรณ วอนให้ผู้บริโภคมั่นใจการปรับราคาเนื้อไก่เป็นตามกลไกตลาด ที่สร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร และผู้บริโภค การควบคุมราคาสินค้ามากเกินไปในภาวะวิกฤต อาจจะทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนสูง จนไม่สามารถแบกภาระขาดทุนต่อไปได้ จนทำให้เลิกกิจการ และท้ายสุดจะกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศมากกว่าการปล่อยให้ราคาปรับขึ้นได้อย่างสมเหตุผลตามต้นทุนที่แท้จริง

คุณอาจสนใจ