เศรษฐกิจ

เช็ค! วิธีลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ต่ออีก 1 ปี (ต.ค.2564 - ก.ย.2565) สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดย thichaphat_d

7 ต.ค. 2564

586 views

จากกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่รู้กันว่า บัตรคนจน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้


ค่าไฟฟ้า (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

- กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี

- กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด
ค่าน้ำประปา (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

- สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงิน 100 บาท หากเกินจากนี้ต้องชำระเอง

- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมด


วิธีลงทะเบียนรับสิทธิลด "ค่าไฟ"

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บไซต์

"การไฟฟ้านครหลวง" คลิกที่นี่"การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" คลิกที่นี่2.กรอกข้อมูลรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)

3.กรอกบัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)

4.กรอกชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

5.กรอกที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

6.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน

8.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน

9.กดปุ่ม ลงทะเบียน


ลงทะเบียนลด "ค่าน้ำ"

1.ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำผ่านทางเว็บไซต์

"การประปาส่วนภูมิภาค" คลิกที่นี่
"การประปานครหลวง" คลิกที่นี่
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)

3.กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน

4.กรอก E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี) , เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)

5.เลือกสาขาของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

6.กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

7.เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”*กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อน สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานไฟฟ้า-ประปา เพื่อแสดงบัตรยืนยันตัวตน
คุณอาจสนใจ

Related News