เศรษฐกิจ

สวทช.-สมอ. จับมือจีน ยกระดับยานยนต์ไฟฟ้า ดันไทยเป็น EV Hub

โดย panwilai_c

26 มิ.ย. 2567

125 views

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับจีน ผ่านความร่วมมือของ สวทช. และ สมอ. ยกระดับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า ในการวิเคราะห์ทดสอบยานยนต์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้ไทยเป็น EV Hub ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป้าหมายแรก คือ การเพิ่มปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ภายในประเทศให้ได้สัดส่วน ร้อยละ 30 ภายใน 5 ปีจากนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.และ สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ และ ความร่วมมือกับ กับ China Automotive Engineering Research Institute (CAERI) หรือ แครี่ เพื่อสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย หรือ TECE เพื่อการ

การวิเคราะห์ทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดร.วีรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการ สวทช. อธิบายว่า ปัจจุบันศักยภาพของศูนย์การทดสอบในประเทศไทยยังไม่ครอบคลุมการทดสอบและวิเคราะห์มาตรฐานทั้งหมด ทำให้หลายครั้งที่เมื่อผู้ประกอบการนำอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้ามาทดสอบกับ สวทช.แล้วก็ต้องนำส่งไปตรวจสอบคุณภาพยังต่างประเทศอีกครั้ง เพื่อให้ครบตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล การจัดตั้งศูนย์ TECE จะนำองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี จากจีน และประเทศอื่นๆที่จะมีการลงนามความร่วมมือเพิ่มเติมอีกในอนาคต ในการร่วมลงทุนการพัฒนางานวิจัยด้านชิ้นส่วนยานพาหนะไฟฟ้า และ อุปกรณ์ร่วมกับผู้ประกอบการไทยให้เกิดการผลิตได้เองภายในประเทศ รวมไปถึงการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมนี้ขณะที่ปัจจุบัน สมอ. ได้กำหนดมาตรฐานเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไว้ที่ 159 มาตรฐาน รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ (ATTRIC) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐาน การผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานการผลิตตามแต่ละภูมิภาคทั่วโลกสำหรับนโยบาย อว.for EV ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พาประเทศไทยไปสู่ Carbon Neutrality ซึ่งตามแผนแรกในระยะ 5 ปีแรก คือการพัฒนาบุคลากรด้านอีวี การเปลี่ยนผ่านจากการใช้รถยนต์ไอซีอีมาเป็นอีวีในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกระทรวง และ การวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในอีวี ผ่านความร่วมมือของ สวทช. สอวช. และสกสช. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นแหล่งผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณอาจสนใจ