อาชญากรรม

ผบก.ส.1 เซ็นเด้ง 7 นายตำรวจ กักขังรีดเงินแก๊งกู้นอกระบบ

โดย taweelap_b

10 มิ.ย. 2565

425 views

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 มีรายงานว่า พล.ต.ต.อุดร วงษ์ชื่น ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 ที่ 176/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใจความดังต่อไปนี้


ด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีการจับกุมบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ยสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด ในพื้นที่จ.อุดรธานี แล้วมีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้การบริหารราชการของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 15 ประกอบระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจ ดังนี้


1.ร.ต.อ.ชูสกุล วงศ์วรรณา รองสารวัตร กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

2.จ.ส.ต.พงษ์เพชร พลตื้อ ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

3.ส.ต.อ.ธนาดล ดาทอง ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

4.ส.ต.อ.เกียรติศักดิ์ ไชยสีหา ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

5.ส.ต.อ.วัชรพงษ์ สุวรรณศรี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

6.ส.ต.อ.เฉลิมราช พิมพ์แก้ว ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1

7.ส.ต.อ.เกษม สายมณี ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1


โดยให้ไปปฏิบัติหน้าราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1 และขาดการปฏิบัติหน้าที่จากตำแหน่งเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการ ตำรวจสันติบาล 1 มอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่ 10 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

คุณอาจสนใจ