อาชญากรรม

ปปง. ยึดทรัพย์ 617 ล้าน 'อั้ม ภูมิพัฒน์' สามี 'แยม ธมลพรรณ์' คดีเว็บพนัน-ฟอกเงิน

โดย nut_p

14 มี.ค. 2567

727 views

ปปง. ยื่นศาลยึดทรัพย์  233 รายการ มูลค่ากว่า 617 ล้าน ‘อั้ม ภูมิพัฒน์’ สามี ‘แยม ธมลพรรณ์’ คดีเว็บพนัน-ฟอกเงิน รายการกว่า 617 ล้านบาทเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและ โฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงข่าวผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม และการดำเนินการของสำนักงาน ปปง. ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยสรุปดังนี้ 1.มติคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดนายภูมิพัฒน์ กับพวก (อั้ม PSV) กรณีเว็บไซต์พนันออนไลน์ www.ufa24h.net และความผิดฐานฟอกเงิน โดยมีทรัพย์สินส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว รวมจำนวน 233 รายการ มูลค่ารวมประมาณ 617 ล้านบาท (ตามคำสั่ง ย.72/2566 และ ย.91/2566) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.100/2566 และคดีหมายเลขดำที่ ฟ.22/2567และนายพงษ์ศิริ กับพวก กรณีเว็บไซต์ TS911, www.go-sbobet.com, www.ok-sbobet.com และเฟซบุ๊ก Freeball By.tan ซึ่งมีเครือข่ายเกี่ยวข้องกัน โดยมีส่วนที่สำนักงาน ปปง. ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแล้ว จำนวน 89 รายการ มูลค่าประมาณ 627 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 233/2566 และ ย. 234/2566) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ตามคดีหมายเลขดำที่ ฟ.19/2567โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) จำนวน 120 รายการ (เช่น รถยนต์หรู เงินสด สินค้าแบรนด์เนม และบัญชีเงินฝากธนาคาร) มูลค่าประมาณ 38 ล้านบาท (คำสั่ง ย. 74/2567)

คุณอาจสนใจ

Related News