อาชญากรรม

สถิติ 5 วัน ของ 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2566

โดย attayuth_b

3 ม.ค. 2566

40 views

ผ่านมา 5 วันของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงปีใหม่ ปี 2566 เกิดอุบัติเหตุรวมแล้วกว่า 1,900 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตรวม 263 คน โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด


ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 2 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุ 294 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 295 คน เสียชีวิต 40 คน


รวมสถิติอุบัติเหตุทางถนน 5 วันของการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ตั้งแต่ 29 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 เกิดอุบัติเหตุรวม 1,960 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 1,938 คน เสียชีวิตรวม 263 คน


จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สกลนคร จังหวัดละ 65 ครั้ง บาดเจ็บสูงที่สุดอยู่ที่นครศรีธรรมราช 70 คน ส่วนเสียชีวิตสูงสุดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 13 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต หรือ ตายเป็นศูนย์ มี 6 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส บึงกาฬ พังงา ยะลา สตูล และสุโขทัย


ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ จักรยานยนต์ กว่าร้อยละ 82 รองลงมาคือรถกระบะร้อยละ 5.5 และ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลร้อยละ 3.45 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก การขับรถเร็ว ร้อยละ 37.55 ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 28 และ ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 17.35 โดยประเภทของถนนก็มีส่วน คือ กว่าร้อยละ 40.66 เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงที่เป็นเส้นทางตรง


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบุว่า วันนี้เป็นช่วงที่ประชาชนเริ่มเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเกือบทั้งหมดแล้ว โดยยังมีบางส่วนยังอยู่ระหว่างเดินทาง ซึ่งพบว่าหลายเส้นทางปริมาณรถเริ่มเบาบางแล้ว ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงได้ จึงเน้นย้ำให้ทางจังหวัดคุมเข้มการใช้ความเร็วที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง หากประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 หรือ ไลน์ ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 เพื่อประสานความช่วยเหลือได้ทันที

คุณอาจสนใจ