ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ โชว์แผนธุรกิจและการลงทุนในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟส” ครั้งที่ 28

โดย thichaphat_d

5 ก.ค. 2567

42 views

“สหพัฒนพิบูล” เปิดเวทีพบ นักวิเคราะห์ นักลงทุน ปี 2567 กางแผนธุรกิจ ประกาศทิศทางการลงทุนในอนาคต มุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือกับ น้ำอัดลมยี่ห้ออาร์ซี (RC) เป็นแบรนด์โคล่าสัญชาติอเมริกาที่รู้จักของคนไทยมากกว่าร้อยปี โดยสหพัฒนพิบูลจะเป็นผู้ผลิต บรรจุขวดและจัดจำหน่ายทั้งในไทยและประเทศกลุ่ม CLMV พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ – นักลงทุน ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟส ครั้งที่ 28”


นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ในฐานะประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟส กล่าวในงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 13” ซึ่งจัดขึ้นในงานสหกรุ๊ปแฟร์แอนด์เฟส ครั้งที่ 28 ว่า งานพบนักวิเคราะห์ นักลงทุนในครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Synergy for Sustainability” เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนในเครือสหพัฒน์ได้พบกับนักวิเคราะห์นักลงทุนและสื่อมวลชน และแสดงวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุน  พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุนได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่จากบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่น ๆ ในงานอีกด้วย


ด้านนายณัฐพล เดชวิทักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC กล่าวว่า ที่ผ่านมา สหพัฒนพิบูล มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตดังกล่าวล้วนเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง (Stakeholders) ไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิต ภาคขนส่ง แวร์เฮ้าส์ ซึ่งทั้งหมดต้องมีการบริหารจัดการและวางแผนที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)


นอกจากธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคแล้ว “สหพัฒนพิบูล” ยังมีการลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่ม ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ โดยได้เข้าไปลงทุนในโรงพยาบาลนวเวช และ โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ซึ่งหลังจากนี้ สหพัฒนพิบูล วางแผนขยายการลงทุนใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จับมือกับ น้ำอัดลมยี่ห้ออาร์ซี (RC) เป็นแบรนด์โคล่าสัญชาติอเมริกาที่รู้จักของคนไทยมากกว่าร้อยปี โดยสหพัฒนพิบูลจะเป็นผู้ผลิต บรรจุขวดและจัดจำหน่ายทั้งในไทยและประเทศกลุ่ม CLMV นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทาง ESG เพื่อเป้าหมายผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนคุณอาจสนใจ

Related News