ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

PEA Kick-off การตรวจสอบมิเตอร์ตามโครงการมิเตอร์ยิ้ม (Meter Health Care)

โดย thichaphat_d

8 มิ.ย. 2566

222 views

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “Kick-off” การตรวจสอบมิเตอร์ตามโครงการมิเตอร์ยิ้ม (Meter Health Care) โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินโครงการ มิเตอร์ยิ้ม (Meter Health Care : MHC) ปี 2566 เพื่อตรวจสอบ มิเตอร์ในพื้นที่รับผิดชอบ 74 จังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 183,759 เครื่อง โดยตรวจสอบจากพฤติกรรมประวัติการใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าจะมีความผิดปกติ เช่น มิเตอร์ชำรุด มิเตอร์ละเมิดการใช้ไฟฟ้า มิเตอร์ที่มีสภาพการจ่ายไฟฟ้าไม่ปลอดภัย หรือสาเหตุผิดปกติอื่นๆ และหากพบว่ามิเตอร์เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน PEA จะดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับวันนี้ Kick-off การตรวจสอบมิเตอร์ จำนวน 80 เครื่อง ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา และมีเป้าหมายที่ต้องดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ จำนวน 18,745 เครื่อง จนถึง 30 กันยายน 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ปทุมธานี และสระแก้วข่าว / ภาพ :  กองสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเพื่อความยั่งยืน

คุณอาจสนใจ

Related News