ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

สินค้าชุมชนเพิ่มรักษ์ กระทรวงพาณิชย์ เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

โดย thichaphat_d

24 มี.ค. 2566

27 views

เป้าหมาย: สร้างมูลค่าการค้าไม่น้อยกว่า 650 ล้านบาทในปี 2566 สินค้าหลักๆ 3 ประเภทภายใต้คอนเซปต์ “รักษาไว้ด้วยการพัฒนา Save & Development (S&D)”

1. กลุ่ม BCG เพราะต้องการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ จึงเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม organic ลดการใช้ยาสารเคมี เอาของเหลือใช้มาพัฒนาเป็นของที่มีประโยชน์

2. กลุ่มสินค้านวัตกรรม เพราะต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขัน จึงต้องพัฒนาสินค้าที่น่าสนใจขึ้น พิเศษกว่าที่เคย ให้คุณค่าได้มากกว่าเดิม

3. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ เพราะต้องการรักษาภูมิปัญญารักษาไว้ซึ่งความเฉพาะถิ่น จึงต้องพัฒนาให้ร่วมสมัย รักษาภูมิปัญญา แต่พัฒนาต่อยอดให้ขายได้ เรียนรู้กระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ความต้องการที่เปลี่ยนไป และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมสังคมให้คงอยู่
คุณอาจสนใจ

Related News