ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

S&P สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องปีที่ 14 มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมอย่างยั่งยืน

โดย thichaphat_d

10 ต.ค. 2565

15 views

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) สานต่อโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยบริษัทฯ เข้าไปพัฒนาและปรับปรุงโรงครัว โรงอาหารให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และสนับสนุนโครงการเกษตรยั่งยืนให้แก่โรงเรียน พร้อมทำพิธีส่งมอบโรงครัว ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน จ.สุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้


คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 โดยยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการ S&P Kitchen for Kids จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเยาวชนของชาติถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมปรับปรุงโรงครัวให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาอบรมให้ความรู้แก่แม่ครัว นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน เพื่อให้สามารถประกอบอาหารให้แก่นักเรียนได้อย่างถูกสุขอนามัย สะอาด และปลอดภัย ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับประกอบอาหาร อาทิ เตา 3 หัว จำนวน 1 ตัว โต๊ะเตรียมอาหาร จำนวน 2 ตัว


รวมทั้งยังส่งเสริมโครงการเกษตรยั่งยืนโดยมอบพันธุ์ปลาดุกและพันธุ์ปลาทับทิม จำนวน 3,000 ตัว พร้อมอาหารปลา จำนวน 15 กระสอบ เพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สด สะอาด และปลอดภัย พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีส่งมอบโรงครัว โดยผู้บริหารและพนักงานร่วมปรุงอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ พร้อมมอบขนม เอส แอนด์ พี ให้อิ่มอร่อยอีกด้วย”เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีให้กับเยาวชน และมุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปคุณอาจสนใจ

Related News