ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

พม.แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบล ขุนยวม

โดย thichaphat_d

16 ส.ค. 2565

14 views

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนยวม  เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายณรงค์พัชญ์  นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ และนายจำลอง  จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม กล่าวรายงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวมทั้งนี้ นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นนโยบายสำคัญที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน แบบพุ่งเป้า ของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นให้ทุกกระทรวง บูรณาการ  ในการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่  


เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานโดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการ  รวมทั้งประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร เพื่อให้คนในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี.อยู่ได้ ด้วยตนเอง  อยู่รอด อยู่เป็น อย่างยั่งยืน


พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุกว่า 9 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุสภาวะยากลำบาก มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมฉุกเฉิน มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุ


มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการซึ่งกิจกรรมในงานมีการแสดงของโรงเรียนผู้สูงอายุและดนตรี ชรมผู้สูงอายุ เทศบาลขุนยวม,อีกทั้งมีนิทรรศการผลงานของหน่วยงาน/สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน โรงเรียนพุทธเกษตร และกลุ่มสตรีอำเภอขุนยวม ร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ของชุมชนอีกด้วย    


และระหว่างเปิดงานได้มีประชาชนมาแจ้งขอความช่วยเหลือกรณี ผู้สูงอายุ ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย อาศัยอยู่คนเดียว ในบ้านผู้ใจบุญทาง จนท.สนง.พมจ. แม่ฮ่องสอน ทีมงานคณะกรรมการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เทศบาลขุนยวม โดยมีท่านนายอำเภอขุนยวม ได้ลงพื้นที่เยี่ยม พบปะพูดคุยให้กำลังใจ มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น และทำการสอบข้อมูล เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และแนวทางในการช่วยเหลือในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไป ทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญของศูนย์ ช่วยเหลือสังคม ฯ  ที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงทั้งนี้หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม / ถูกล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร.แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


คุณอาจสนใจ

Related News