ดีเซลลดแล้ว 2 บาท/ลิตร เหลือลิตรละ 27.94 บาท หลังมติลดเก็บภาษีแก้น้ำมันแพง

เศรษฐกิจ

ดีเซลลดแล้ว 2 บาท/ลิตร เหลือลิตรละ 27.94 บาท หลังมติลดเก็บภาษีแก้น้ำมันแพง

โดย thichaphat_d

18 ก.พ. 2565

121 views

คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วางแนวทางบริหารราคาน้ำมันดีเซล ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล 3 บาท/ลิตร


โดย กบน. มีมตินำเงินอุดหนุนช่วยลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงทันที 2 บาท/ลิตร รวมทั้งเตรียมจัดสรรช่วยเสริมสภาพคล่องให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งยังต้องมีภาระตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร และติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อวานนี้ (17 ก.พ. 65) นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ซึ่งมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานว่า


ที่ประชุมได้พิจารณาวางแนวทางบริหารราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 มีผลทำให้ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จากเดิมจัดเก็บ 5.99 บาท/ลิตร ปรับเป็น 3.20 บาท/ลิตร หรือลดลง 2.79 บาท/ลิตร


โดย กบน. มีมติลดภาระค่าน้ำมันดีเซลให้กับประชาชนทันที 2 บาท/ลิตร ทำให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลจะลดลงมาจาก 29.94 บาท/ลิตร เหลือ 27.94 บาท/ลิตร และอีกส่วนหนึ่งจะนำมาเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้สามารถดูแลราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร ได้ต่อเนื่องนานยิ่งขึ้น เพราะสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ในช่วงขาขึ้นยาวนาน


อย่างไรก็ดี ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จากการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือมีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วย ซึ่งรัฐบาลยังคงนโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาท/ลิตรรับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/NYLQDHD4fhw

คุณอาจสนใจ

Related News