กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

โดย pattraporn_a

27 ม.ค. 2565

67 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานี และทรงร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี


วันนี้ เวลา 7 นาฬิกา 25 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานี ที่ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลอุดรธานี , โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ,โรงพยาบาลกู่แก้ว, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี


ในการนี้ ทรงร่วมฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน และกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งวัคซีนพระราชทาน ประกอบด้วย ไฟเซอร์ 1 พันโดรส , ซิโนฟาร์ม 250 โดรส, ซิโนแวค 250 โดรส และแอสตร้าเซเนก้า ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นำมาร่วมฉีดด้วย ทั้งนี้ด้วยทรงให้ความสำคัญ ด้านการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ที่เข้าไม่ถึงบริการทางแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงยังทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จึงมีพระประสงค์ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และกลุ่มเปราะบาง เพื่อลดอัตราการป่วยหนักหากมีการติดเชื้อ โดยพระราชทานวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งมีความพร้อมของทีมอาสาสมัครแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ สำหรับวันนี้ หน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยให้บริการ ฉีดวัคซีนพระราชทานป้องกันโควิด-19 ที่จังหวัดอุดรธานี 2 แห่ง ได้แก่ วัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมือง และวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง ระหว่างเวลา 8 นาฬิกา 30 นาที ถึง 15 นาฬิกา มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ที่วัดเกษรศีลคุณ จำนวน 913 คน และวัดป่านาคำน้อย จำนวน 300 คน


ในการเสด็จไปยังวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด วันนี้ ได้ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ร่วมกับข้าราชบริพารในพระองค์ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยแพทย์พอ.สว.ประจำจังหวัดอุดรธานีด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News