พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 64 ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ จ.เพชรบูรณ์

04 พ.ย. 2564

74 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ เวลา 15.15 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมชื่อว่า วัดทุ่งเฉนียง สร้างขึ้นเมื่อปี 2352 โดยพระศรีถมอรัตน์ เจ้าเมืองวิเชียรบุรีในขณะนั้น ได้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา


ต่อมากลายเป็นวัดร้าง จนปี 2525 พระนิสิต ฐานสมฺปนฺโน หรือ พระภาวนามังคลาจารย์ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน มาจำพรรษา และบูรณปฏิสังขรณ์ รวมทั้งเปลี่ยนชื่อวัดเป็น "วัดซับน้อยพัฒนา" และเปลี่ยนเป็น "วัดซับอุดมมงคลธรรม" ตามชื่อหมู่บ้าน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2548 ต่อมาวันที่ 28 ธันวาคม 2559 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงรับวัดไว้ในพระอุปถัมภ์ และประทานนามใหม่ว่า "วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ" ปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำพรรษา 22 รูป


ภายในวัดมีเสนาสนะสำคัญ อาทิ วิหารพระวรราชาทินัดดามาตุ ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ซึ่งประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ขนาด 69 เมตร


นอกจากนี้ ยังดำเนินการสร้าง พระพุทธวัชรเทพมงคลญาณวิจิตรพุทธกาล ขนาดหน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร, พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร ขนาดความสูง 16 เมตร เพื่อให้พุทธศาสนิกสักการะบูชา

ข่าวยอดนิยม